มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : การเทียบโอนหน่วยกิตในรายวิชาที่เคยสอบผ่านในหลักสูตรเก่ามากกว่า 1 ครั้ง

หมวดหมู่คำถามการลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ
รายละเอียด

1 เป็นนักศึกษารหัสเข้ารหัส 55 จะทำการเทียบโอนหน่วยกิตมาเป็นนักศึกษารหัส  6 4 ประเด็นก็คือในรายวิชานั้นเคยสอบผ่านมากกว่า 1 ครั้ง ได้เกรด A ด้วย ได้ D+ ด้วย เมื่อเราไปเทียบโอนหน่วยกิตจากรหัสเขามารหัสใหม่ เขาจะเทียบโอนมาทั้งหมดเลยหรือไม่ครับ 

หรือเทียบโอนมาเฉพาะเกรดวิชาที่สูงสุด

 

2.วิชาความรู้คู่คุณธรรมในหลักสูตรเก่าเป็นวิชาที่ไม่นับหน่วยกิต กรณีนี้เราเทียบโอนจากรหัสเก่ามาราดใหม่จะนับหน่วยกิตให้หรือไม่ครับ

3.ถ้าเกิดว่าเป็นรหัสนักศึกษาเก่าของมอราม เราจำเป็นต้องโอนหน่วยกิตทุกวิชาที่สอบผ่านมาในหลักสูตรหรือไม่ครับ เราสามารถเลือกเทียบโอนมาได้เฉพาะวิชาที่ตรงกับหลักสูตร

.เพราะว่ามีการเรียนเผื่อในวิชาเลือกเสรีรายวิชาครับ

4 หลังจากที่เราชำระค่าเทียบโอนไปแล้วตรงนี้จะใช้เวลาประมาณกี่วันกรีดจากรหัสนักศึกษาเขาจะเข้าเกรดรหัสนักศึกษาใหม่

5 ในการเทียบโอนหน่วยกิตสามารถเทียบโอนได้แค่ครั้งเดียวหรือว่าสามารถเทียบโอนได้หลายครั้งครับ

เพราะว่าได้ทำเรื่องขอทานสคริปไปก่อนหน้านี้แล้ว แต่พึ่งมาเช็คสังเกตว่าบางรายวิชาที่สอบในเทอมซ่อม 2/2563 ยังไม่เข้าระบบครับ แต่ได้ยื่นเรื่องขอทานคิดไปก่อนหน้านี้แล้ว 

 

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถามนศ รxxxx
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม22 ม.ค. 2565 17:40:30
จำนวนผู้อ่าน6416

คำตอบ

รายละเอียด

1. เทียบโอนได้ทุกวิชาที่ตรงกับหลักสูตรปัจจุบัน ตั้งแต่ D ถึง A ครับ
2. เทียบให้เป็นเกรด C+ ครับ
3. เบื้องต้นทางคณะจะแจ้งว่าเทียบโอนวิชาใดได้บ้าง  ทั้งนี้นักศึกษาเป็นผู้เลือกว่าจะเทียบโอนทั้งหมด หรือเลือกโอนบางวิชา ครับ
4. โดยปกติประมาณ 5- 7 วันทำการ ครับ  แนะนำให้สอบถามรายละเอียดที่คณะอีกครั้งครับ
5. ข้อนี้ต้องสอบถามคณะครับ

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามรณฤทธิ์
วันที่ตอบ28 ม.ค. 2565 13:26:59
IP Address10.3.20.86
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+