มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : การลงทะเบียนกันไว้

หมวดหมู่คำถามการลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ
รายละเอียด

1 ระหว่างนี้รอผลสอบของภาค 1/2564

และรอผลการเทียบโอนในวิชาที่เคยสอบผ่านของรหัสเก่า แล้วมาสมัครใหม่

 2 ใช้เวลากี่วันหลังจากเทียบโอน จากรหัสเก่าเกรดจึงจะเข้าระบบครับ

3 ระหว่างที่รอการเทียบโอน ถ้าจะลงทะเบียนเรียนเทอม 2 แล้วสามารถติ๊กขอจบในภาคการศึกษา 2/2564 ได้เลยหรือไม่ครับ เพราะว่าคำนวณดูแล้วเป็นวิชาที่อยู่ในหลักสูตรและเรียนเพิ่มอีกไม่กี่ตัวก็จบครับ เหลือไม่ถึง 30 หน่วย

4 ถ้าเกิดว่าลงทะเบียนเผื่อไว้ 2/2564 แล้วผลสอบที่ลงกันไว้ปรากฏว่าเทอมที่ผ่านมา 1/2564 ผ่านทั้งหมดสามารถขอเงินคืนในเทอม 2/2564 ได้ไหมครับ และสามารถขอคืนได้ทั้งหมดหรือไม่เฉพาะค่าหน่วยกิตได้ทั้งค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงทั้งหมดเลย

5 ถ้าหากว่าจะดำเนินการขอเงินคืนในรายวิชาที่ลงกันไว้ต้องดำเนินการอย่างไรบ้างครับ

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบNot set
ผู้ตั้งคำถามรศ ราม เทียบโอน ลงกันไว้
e-mail
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม22 ม.ค. 2565 17:30:53
จำนวนผู้อ่าน510

คำตอบ

รายละเอียด

2. เกรดที่เทียบโอนได้จะเข้าระบบ หลังชำระค่าเทียบโอนทั้งหมดแล้วประมาณ 6 - 7 วันทำการ ครับ (รายละเอียดส่วนนี้ให้สอบถามเพิ่มเติมได้ท่่ายทะเบียนคณะ)
3. ต้องชำระค่าเทียบโอนทั้งหมดก่อน จึงจะลงทะเบียนกาขอจบได้ครับ
4. การขอเงินคืน แบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้
    4.1  ลงทะเบียนกันไว้แล้วสอบผ่าน แต่ไม่จบการศึกษา  ขอคืนได้เฉพาะค่าหน่วยกิต
          วิธีดำเนินการ  
          -  นำใบเช็คเกรดแนบพร้อมใบเสร็จลงทะเบียนภาคที่ลงกันไว้ฉบับจริง ติดต่อเขียนคำร้องขอรับเงินคืนได้ที่ ฝ่ายลงทะเบียนเรียนฯ อาคาร สวป. ชั้น 6
    4.2  ลงทะเบียนกันไว้แล้วสอบผ่าน และจบการศึกษา  ขอคืนได้ทั้งค่าบำรุง ค่าหน่วยกิต และค่าปรับ (ถ้ามี)
                    วิธีดำเนินการ  
          -  นำสำเนาใบรับรองสภาแนบพร้อมใบเสร็จลงทะเบียนภาคที่ลงกันไว้ฉบับจริง ติดต่อเขียนคำร้องขอรับเงินคืนได้ที่ ฝ่ายลงทะเบียนเรียนฯ อาคาร สวป. ชั้น 6
5. ดำเนินการตามข้อ 4 ครับ

เอกสารแนบNot set
ผู้ตอบคำถามรณฤทธิ์
วันที่ตอบ28 ม.ค. 2565 13:22:24
IP Address10.3.20.86
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+