มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : แปดปี มีรอบสอง

หมวดหมู่คำถามอื่น ๆ
รายละเอียด

 ดิฉันเป็นนักศึกษาภูมิภาค รหัส55 ครบแปดปีแล้วแต่ยังไม่สำเร็จการศึกษา ต้องการสมัครใหม่แบบเทียบโอนหน่วยกิต อยากทราบว่า

 1. ในตอนนี้ดิฉันหมดสถานภาพการเป็นนักศึกษาแล้วหรือไม่ และสามารถใช้สิทธิ์เทียบโอนหน่วยกิตได้หรือไม่

 2. หากใช้สิทธิ์เทียบโอนหน่วยกิตได้ อยากจะดำเนินการในภาค 2/64 หรือ ภาคฤดูร้อน/64 ได้หรือไม่

 3. หากสามารถดำเนินการได้ อยากทราบว่าเอกสารหรือหลักฐานใดบ้าง ที่ต้องใช้ในการสมัครใหม่แบบเทียบโอนหน่วยกิต

เอกสารแนบNot set
ผู้ตั้งคำถามชลไพร
e-mail
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม20 ม.ค. 2565 20:43:25
จำนวนผู้อ่าน577

คำตอบ

รายละเอียด

1. รหัส 55 หมดสถานภาพการเป็นนักศึกษาแล้วครับ และเกรดเดิมเทียบโอนได้ทุกวิชาที่ตรงกับหลักสูตรปัจจุบัน ครับ
2. มหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่
    - ส่วนกลาง เปิดรับปีละ 2 ครั้ง คือ ภาค 1 และภาค 2
   - ส่วนภูมิภาค เปิดรับปีละ 1 ครั้ง คิอ ภาค 1
3. เอกสารที่ใช้
    -  สำเนาวุฒิการศึกษา 2 ฉบับ
    -  สำเนาบัตรประชาชน  1 ฉบับ
    -  รูปถ่าย 1.5 หรือ 2 นิ้ว  1รูป
   -  ทรานสคริปต์รหัสเดิม 
   -  ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)

เอกสารแนบNot set
ผู้ตอบคำถามรณฤทธิ์
วันที่ตอบ21 ม.ค. 2565 11:53:39
IP Address10.6.11.50
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+