มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : เทียบโอนหน่วยกิตต่างสถาบัน

หมวดหมู่คำถามประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ
รายละเอียด

 สวัสดี​ค่ะ​

การเทียบโอนหน่วยกิตจากต่างสถาบัน

(กรณียังไม่จบการศึกษาจากสถาบันเดิม)

1.วิชาที่นำมาเทียบโอน ทาง ม.รามจะนับหน่วยกิตไหมคะ

2.วิชาที่นำมาเทียบโอนแล้ว จะได้เกรดเท่าเดิมไหมคะ

3.วิชาที่ได้เกรด s กับ cs นับหน่วยกิตไหมคะ

4.วิชาที่เทียบโอนมาจะนำมาคิดเป็นเกรดเฉลี่ยรวมไหมคะ เมื่อเข้ามาศึกษาที่ม.รามแล้ว

5.วิชาที่ม.รามรับเทียบโอนหน่วยกิต ถ้าไม่แสดงชื่อวิชาพร้อมเกรดที่รับเทียบโอน

นศ.สามารถ​ลงเรียนวิชาใหม่ของม.ราม ที่ไม่เคยเรียนมาก่อนได้ใช่ไหมคะ

หรือจำเป็นต้องเรียนตัวเดิม ตัวเดียวกันกับที่เทียบโอนมาคะ ถ้าระบบ ม.ราม ไม่แสดงรายชื่อวิชา+เกรดที่เทียบโอน

6.ทางคณะมนุษย​ศาสตร์​ ได้มีการกำหนดเรื่องการ

รับโอนไม่เกินกี่หน่วยกิตไหมคะ

หรืออยู่กับวิชาที่นศ.มี แล้วทางคณะพิจารณา​ให้เทียบได้

7.ภายใน 3 วัน เมื่อคณะทำเรื่องเทียบโอนแล้ว

จะมีแจ้งให้นศ.ทราบแบบเป็นลายลักษณ์อักษร​ ไหมคะว่าวิชาไหนเทียบโอนได้บ้าง

เอกสารแนบNot set
ผู้ตั้งคำถามโชคดีมีชัย
e-mailChocolasos55@gmail.com
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม10 ม.ค. 2565 11:38:18
จำนวนผู้อ่าน604

คำตอบ

รายละเอียด

1. นับเป็นวิชาของหลักสูตร แต่ไม่นำไปคิดเกรดเฉลี่ยรวมครับ
2. ได้เกรดเดิมครับ
3. กรณีนี้ ต้องให้ทางคณะชี้แจงครับ
4. ไม่นำไปคิดครับ
5. อธิบายได้ดังนี้ครับ หลังเทียบโอนหน่วยกิตแล้ว ทางคณะจะแจ้งให้ทราบว่า ต้องเรียนวิชาใดเพิ่มเติมบ้างจึงจะสำเร็จการศึกษา นักศึกษาก็ต้องลงทะเบียนวิชาดังกล่าวและสอบให้ผ่านครับ
6. ต้องให้ทางคณะพิจารณาจากทรานคริปต์ของนักศึกษาครับ
7. ต้องสอบถามคณะโดยตรงครับ

เอกสารแนบNot set
ผู้ตอบคำถามรณฤทธิ์
วันที่ตอบ10 ม.ค. 2565 15:22:21
IP Address10.3.20.14
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+