มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : ยังไม่ได้ลาออกจากพีดีกรี

หมวดหมู่คำถามการรับสมัครและแนะแนวการศึกษา
รายละเอียด

ยังไม่ได้ลาออกจากพีดีกรี  แต่สมัครเป็นนักศึกษาปกติ64 กรณีเทียบโอนและจ่าย100บาทเรียบร้อยแล้ว  เรียนและกำลังจะสอบ  จะมีผลอะไรไหมคะที่ยังไม่ได้ลาออกจาพีดีกรี

เหตุผลที่ยังไม่ได้ลาออกเพราะส่วนกลางรับสมัครแต่ส่วนภูมิภาคกำลังสอบ

ก่อนที่จะเทียบโอนหน่วยกิจต้องลาออกพีดีกรีก่อนใช่ไหม

ต้องลาออกที่สาขาบริการหรือที่ส่วนกลางคะ

เอกสารแนบNot set
ผู้ตั้งคำถามวศินี
e-mailwasineekongbunthong@gmail.com
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม8 ม.ค. 2565 00:51:47
จำนวนผู้อ่าน629

คำตอบ

รายละเอียด

ลาออกก่อนหรือหลังสอบภาค 1/64 ก็ได้ครับ
 

นศ.สามารถลาออกได้ 3 ช่องทางครับ

การลาออกด้วยตนเอง, ทางไปรษณีย์ และทาง E-mail

 

1. ดาวน์โหลดและกรอกแบบฟอร์ม http://www.regis.ru.ac.th/document/Form60/FM14-6.pdf

2. แนบสำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษาที่ต้องการลาออก และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน​ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง​ 

3. ส่งให้ทางมหาวิทยาลัย (เลือก 1 ช่องทาง) ดังนี้

   3.1 ด้วยตนเอง 

          ดำเนินการที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก) อาคาร สวป. ชั้น 2

   3.2 ทางไปรษณีย์

          ใส่ซอง ส่งไปรษณีย์ วงเล็บมุมซองว่า "ลาออกจากการเป็นนักศึกษา" และจ่าหน้าซองถึง 

           หัวหน้าฝ่ายทะเบียนประวัตินักศึกษา

           มหาวิทยาลัยรามคำแหง

           282 อาคาร สวป. ชั้น 2

           ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก  

           เขตบางกะปิ กทม. 10240

   3.3 ทาง E-mail

           Scan เอกสารทั้งหมดให้ชัดเจน และส่งมาที่ อีเมล์​ aobregis02@gmail.com

เอกสารแนบNot set
ผู้ตอบคำถามรณฤทธิ์
วันที่ตอบ10 ม.ค. 2565 16:25:30
IP Address10.3.20.14
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+