มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : วิชา RAM1000

หมวดหมู่คำถามประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ
รายละเอียด

ผมเป็นนักศึกษารหัส 61 โดยเทียบโอนปริญญาตรีใบที่2จากต่างสถาบัน มีคำถามดีงนี้

1. วิชาพื้นฐานที่เทียบโอนได้ C+ นำมาคิดเกรดเฉลี่ยรวมหรือไม่

2. RAM1000 นำมาคิดเกรดเฉลี่ยรวมหรือไม่

เอกสารแนบNot set
ผู้ตั้งคำถามณัฐภัทร
e-mail
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม4 ม.ค. 2565 10:21:41
จำนวนผู้อ่าน575

คำตอบ

รายละเอียด

1. กรณีเทียบโอนหน่วยกิตมาจากสถาบันอื่น จะไม่นำมาคำนวณเกรดเฉลี่ยด้วยค่ะ

2. คิดค่ะ

เอกสารแนบNot set
ผู้ตอบคำถามพัชราภรณ์
วันที่ตอบ6 ม.ค. 2565 16:00:37
IP Address10.3.20.99
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+