มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : เอกสารที่ต้องใช้สมัครเรียน Pre degree

หมวดหมู่คำถามการรับสมัครและแนะแนวการศึกษา
รายละเอียด

ขอสอบถามในส่วนของเอกสารที่ต้องใช้สมัครเรียนในรูปแบบ Pre degree หน่อยครับ ว่าเอกสารที่ต้องใช้มีอะไรบ้าง อย่างละเอียดขอบคุณครับ 

เอกสารแนบNot set
ผู้ตั้งคำถามศราวุฒิ
e-mailaaalatin2549@gmail.com
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม25 ธ.ค. 2564 01:50:43
จำนวนผู้อ่าน727

คำตอบ

รายละเอียด

ขั้นตอนและเอกสารที่ใช้ในการสมัครเรียน กรณีสมัครทาง internet
http://www.iregis2.ru.ac.th/ass_prog_semester2/Index/DocStepRegis.jsp

เอกสารที่ใช้ในการสมัครเรียน ด้วยตนเองทีมหาวิทยาลัย
   1. สำเนาวุฒิการศึกษา  2 ฉบับ
   2. รูปถ่ายสี (สวมชุดสุภาพ เลื้อคอปก) ขนาด 2 นิ้ว หรือ 1.5 นิ้ว
   3. ใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล (ถ้ามี)
   4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ
 

เอกสารแนบNot set
ผู้ตอบคำถามรณฤทธิ์
วันที่ตอบ28 ธ.ค. 2564 09:33:33
IP Address10.3.20.86
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+