มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : คำถามนักศึกษาขอจบ

หมวดหมู่คำถามอื่น ๆ
รายละเอียด

1. ณ วันที่ 24 ธ.ค. 64 สภาได้อนุมัติจบ และให้นศ.ไปขึ้นทะเบียนบัณฑิตนศ. อยากทราบว่าทางมหาลัยมีกำหนดระยะเวลาการชำระค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิตไหมครับ เช่น กำหนดต้องให้ชำระภายในกี่วัน นศ.สามารถเข้าไปชำระค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิตหลังปีใหม่ได้ไหมครับ

2. จากข้อ 1 กรณีที่นศ.ไปชำระขึ้นทะเบียนบัณฑิตล่าช้า จะส่งผลรอบการรับปริญญาไหมครับ เช่น ชำระขึ้นทะเบียนล่าสุดทำให้ถูกตัดสิทธิลำดับการรับปริญญาในปีการศึกษานั้นๆ

3. ผมจะเข้าไปชำระขึ้นทะเบียนบัณฑิต และทำเรื่องให้ทางมหาลัยจัดส่งใบรับรองสภา และใบทรานคริปส์ทางไปรษณีย์ ผมต้องไปแจ้งจนท.ฝ่ายไหน ตึกอาคารไหนครับ และจะเริ่มจัดส่งเมื่อไหร่ครับ                   

 

                                                          ขอบคุณครับ

 

 

 

 

เอกสารแนบNot set
ผู้ตั้งคำถามสมหมายเป็นพี่ชายนายเสมียน
e-mail
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม24 ธ.ค. 2564 16:24:10
จำนวนผู้อ่าน626

คำตอบ

รายละเอียด

1. ชำระค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิตได้ตั้งแต่วันที่สภาอนุมัติฯ เป็นต้นไปครับ หลังปีใหม่ก็ได้ครับ
2. โดยปกติจะจัดยอดบัณฑิตประมาณเดือน ธ.ค. ของปีนั้นๆครับ เช่น จบปีการศึกษา 2563 ก็จะตัดยอดบัณฑิตประมาณ ธ.ค. 2565
3. หลังสภาอนุมัติ ก็สามารถขึ้นทะเบียนบัณฑิตได้ โดยการ
   3.1  ชำระเงินที่ กองคลัง ตึกอธิการบดี ชั้น 1
          - ค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต  1,000 บาท
          - ค่าใบรับรองสภา           100 บาท
          - ค่าทรานสคิปต์ ฉบับละ   100 บาท (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ)
          - ค่าจัดส่ง 50 บาท      (กรณีให้จัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์
   3.2 นำใบเสร็จไปยื่นที่ สวป. ชั้น 1 ช่อง 3 (เลือกในคำร้องว่า จัดว่งทางไปรษณีย์)

   - นำใบเสร็จติดต่อ

เอกสารแนบNot set
ผู้ตอบคำถามรณฤทธิ์
วันที่ตอบ28 ธ.ค. 2564 09:24:49
IP Address10.3.20.86
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+