มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : ขั้นตอนการแจ้งจบการศึกษาเมื่อเรียนครบหลักสูตรแล้ว

หมวดหมู่คำถามประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ
รายละเอียด

1. ได้เทียบโอนจากปวส. และชำระค่าเทียบโอนหน่วยกิตเรียบร้อยแล้ว ได้ 51 หน่วยกิต  และมีรายวิชาเลือกเสรีที่สามารถโอนได้ ต้องระบุยังไงคะ

2. ในกรณีที่ย้ายสาขามา สามารถโอนรายวิชาที่เคยลงเรียนมาเป็นวิชาเลือกเสรีได้ไหม

3. เมื่อเกรดเข้าระบบแล้ว ต้องดำเนินเรื่องขอจบอย่างไรต่อคะ จากคณะบริหารธุรกิจ

4. หน่วยกิตรวมแล้วเกินกว่าที่หลักสูตรกำหนด จะเป็นอะไรไหมคะ  
 

เอกสารแนบNot set
ผู้ตั้งคำถามกัลยา
e-mailkanlaya41112551@gmail.com
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม22 พ.ย. 2564 19:38:37
จำนวนผู้อ่าน424

คำตอบ

รายละเอียด

1. ไม่ต้องระบุค่ะ คณะจะเทียบวิชาให้ตามหลักสูตร

2. วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมวดวิชาพื้นฐาน หมวดวิชาเอกได้ สามารถใช้เป็นวิชาเลือกเสรีได้ค่ะ

3. เมื่อผลสอบออกครบหลักสูตรแล้ว ให้เตรียมเอกสารการแจ้งจบไปทำเรื่องจบการศึกษาที่คณะ (รายละเอียดเอกสารแจ้งจบดูได้ในเว็บไซต์ของคณะ)

4. ไม่เป็นไรค่ะ จะถือเป็นวิชาาเกินหลักสูตร และนำมาคิดเกรดเฉลี่ยสะสมด้วยทั้งหมด

เอกสารแนบNot set
ผู้ตอบคำถามพัชราภรณ์
วันที่ตอบ24 พ.ย. 2564 10:52:20
IP Address10.3.20.99
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+