มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลับราคำเเหง สมัครเรียนปริญญาตรี ใบ 2 เทียบโอน

หมวดหมู่คำถามการรับสมัครและแนะแนวการศึกษา
รายละเอียด

พึ่งจะสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลับราคำเเหง คณะนิติศาสตร์ ในภาคการศึกษาล่าสุด 2/63 

มีความประสงค์จะสมัครเรียนปริญญาตรีใบที่ 2  คณะรัฐศาสตร์ สาขาเอกบริหารรัฐกิจ สาขาโทด้านกฎหมาย

สามารถสมัครแบบเทียบโอนหน่วยกิตดังนี้ใช่หรือไม่

1.วิชาพื้นฐาน จำนวน 33 หน่วยกิต

2.วิชาเลือกโทด้านกฎหมาย จำนวน 12 หน่วยกิต

3.วิชาเลือกเสรี จำนวน 6 หน่วยกิต

4.สมัยตอนเรียนปริญญาตรีนิติศาสตร์ใบแรก ได้ลงวิชาเลือกเสรีเป็นวิชาPOL1101 ซึ่งเป็นวิชาบังคับของคณะรัฐศาสตร์ จำนวน 3 หน่วยกิต

อยากถามว่าจะสามารถสมัครแบบเทียบโอนหน่วยกิต แล้วโอนหน่วยกิตได้ จำนวน 33 + 12 + 6+ 3 = 54 หน่วยกิต ใช่หรือไม่

เอกสารแนบNot set
ผู้ตั้งคำถามอุราระ
e-mail
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม25 ต.ค. 2564 16:34:02
จำนวนผู้อ่าน1117

คำตอบ

รายละเอียด

- เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การเทียบโอนสำหรับปริญญาที่ 2 จากม.รามฯ นั้น  ให้นักศึกษาติดต่อสอบถามจากทางฝ่ายทะเบียนคณะนิติศาสตร์โดยตรง หรือโทรศัพท์ติดต่อขอข้อมูลที่หน่วยทะเบียนคณะ 02-310-8175

เอกสารแนบNot set
ผู้ตอบคำถามศรัญญา
วันที่ตอบ26 ต.ค. 2564 14:33:12
IP Address10.3.20.61
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+