มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : เทียบโอนหน่วยกิต

หมวดหมู่คำถามการรับสมัครและแนะแนวการศึกษา
รายละเอียด

สอบถามค่ะ รหัส55 คณะศึกษาศาสตร์ 

1.ถ้ายังไม่หมดสถานภาพนักศึกษาแต่จะสมัครใหม่แบบเทียบโอนหน่วยกิตต้องลาออกก่อนไหมคะแล้ววันที่ไปสมัครที่ม.มีให้ลาออกด้วยไหมคะหรือต้องไปลาออกไว้ก่อนวันมาสมัครคะ

2.ไปสมัครก่อนแล้วค่อยมาเทียบโอน ได้ไหมคะ

3.วันที่ไปสมัครใหม่ที่มหาลัยแบบเทียบโอนหน่วยกิตต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างคะ

 

เอกสารแนบNot set
ผู้ตั้งคำถามฝน
e-mail
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม29 ก.ย. 2564 08:39:25
จำนวนผู้อ่าน447

คำตอบ

รายละเอียด

1. ถ้ารหัสเดิมยังมีสถานภาพ ก็ต้องลาออกก่อน จึงจะสมัครเรียนใหม่ได้ครับ และสามารถลาออกแล้วสมัครได้ภายในวันเดียวกับที่ไปสมัครเป็นนักศึกษาใหม่
2. ต้องสมัครโดยใช้สิทธิ์เทียบโอนไว้ครับ มิฉะนั้นจะต้องเสียค่าปรับภายหลัง
3. - สำเนาวุฒิการศึกษาเดิม
   - บัตรประชาชนพร้อมสำเนา 1 ฉบับ
   - รูปถ่ายขนาด 1.5 หรือ 2 นิ้ว 1 รูป
   - ทรานสคริปต์รหัสเดิม (สามารถขอได้ที่จุดรับสมัคร)
   - ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)

เอกสารแนบNot set
ผู้ตอบคำถามรณฤทธิ์
วันที่ตอบ29 ก.ย. 2564 15:58:15
IP Address10.3.20.86
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+