มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : ลงทะเบียนวิชาเกินหลักสูตร แต่ไม่ได้เข้าสอบหรือสอบไม่ผ่าน

หมวดหมู่คำถามการลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ
รายละเอียด

1.วิชาที่เคยลงทะเบียนเรียนแต่สอบไม่ผ่านหรือไม่ไปสอบ แต่เรียนลงวิชาอื่นๆครบหลักสูตรแล้ว จะขึ้นทะเบียนจบได้เลยไม่?ครับ

2.แล้ววิชาที่ไม่ผ่านจะแสดงใบทรานสคิป?

3.จะจบภาคฤดูร้อน/รอสอบซ่อม จำเป็นต้องลงทะบียนเรียนภาค1/64 เอาไว้ก่อนไม่? หรือต้องลงทะเบียนรักษาสภาพนักศึกษาไว้ก่อนไม่?

เอกสารแนบNot set
ผู้ตั้งคำถามนักศึกษา
e-mailsuphan.yo@gmail.com
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม17 ก.ย. 2564 13:27:01
จำนวนผู้อ่าน112

คำตอบ

รายละเอียด

1.ถ้าคาดว่าครบหลักสูตรแล้วให้นักศึกษานำ transcript ที่เกรดออกครบจนภาคการศึกษาล่าสุด และออกโดย one stop service นำไปตรวจสอบหลักสูตรที่คณะและทำเรื่องขอจบได้

2.ไม่แสดงค่ะ

3.นักศึกษาสามารถลงทะเบียนกันพลาดไว้ในภาค 1/64 ได้ เมื่อเกรด ภาค 2/63 ออกหมดและสอบผ่าน เมื่อทำเรื่องขอจบการศึกษาแล้วสามารถทำเรื่องขอเงินคืนได้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-3108626

เอกสารแนบNot set
ผู้ตอบคำถามนาฏโศพิษฐ
วันที่ตอบ20 ก.ย. 2564 15:39:20
IP Address10.3.28.122
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+