มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : ขอจบ ภาค2 63

หมวดหมู่คำถามอื่น ๆ
รายละเอียด

เมื่อเกรดภาค2/23เข้าระบบแล้ว ต้องดำเนินการอย่างไรต่อไปบ้าง เรียงตามลำดับ ในการขอจบการศึกษา ทางไปรษณย์ คณะนิติศาสตร์ค่ะ

เอกสารแนบNot set
ผู้ตั้งคำถามเบบี้มาย
e-mail
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม15 ก.ย. 2564 13:58:36
จำนวนผู้อ่าน284

คำตอบ

รายละเอียด

1. เตรียมเอกสารการแจ้งจบ (ใช้เอกสารอะไรบ้างให้โทร.สอบถามคณะ)
2. ติดตามข่าวสารจากทางคณะว่าแจ้งจบได้เมื่อไหร่ และแจ้งจบได้ช่องทางใดบ้าง
3. คณะจะเสนอรายชื่อให้สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ
4. หลังสภาอนุมัติ (ประมาณ 30 วันหลังคณะเสนอรายชื่อ) ให้ไปชำระเงินที่ กองคลัง ตึกอธิการบดี ชั้น 1 
    4.1 ค่าชึ้นทะเบียน 1,000 บาท
    4.2 ค่าใบรับรองสภา  100 บาท
    4.3 ค่าทรานสคริปต์ ฉบับละ  100 บาท
5.  นำใบเสร็จไปยื่นที่อาคาร สวป. ชั้น 1 ช่อง 3 เพื่อขอรับคำร้องขอเอกสารการจบ  จะได้รับเอกสารประมาณ 5 - 7 วันทำการ และเลือกรับได้ 2 ช่องทาง
     5.1 ด้วยตนเอง  จนท.จะมีใบนัดรับเอกสารและประทับตราวันนัดรับ
     5.2 ทางไปรษณีย์  นักศึกษาต้องชำระค่าจัดส่งเพิ่ม 50 บาท  (จ่ายพร้อมค่าเอกสารที่ กองคลัง)

เอกสารแนบNot set
ผู้ตอบคำถามรณฤทธิ์
วันที่ตอบ15 ก.ย. 2564 15:04:54
IP Address10.3.20.86
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+