มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : ลาออกจากพรีดีกรีเพื่อสมัครเทียบโอนต่อ

หมวดหมู่คำถามการรับสมัครและแนะแนวการศึกษา
รายละเอียด

1.ตอนนี้หนูสมัครเทียบโอนทางอินเทอร์เน็ตแล้วแต่ยังไม่ได้แนบใบลาออกจากพรีดีกรีสามารถยื่นใบลาออกได้ตอนไหนคะ พอดีว่าหนูสมัครเทียบทางอินเทอร์เน็ตแล้วได้รหัสนักศึกษามาแล้วแต่ยังไม่ได้ใบเสร็จ

2.สามารถลาออกได้ช่องทางไหมบ้างคะ

3.เกรดหนูยังออกไม่ครบของเทอม 2/2536 และตอนนี้ลงทะเบียนเรียน s/2563 ไปแต่ยังไม่ได้สอบ ต้องรอให้เกรดออกให้หมดก่อนถึงจะสามารถไปจ่ายค่าเทียบโอนได้ใช่ไหมคะ

เอกสารแนบNot set
ผู้ตั้งคำถามนักศึกษา
e-mailtidaratmook2545@gmail.com
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม7 ก.ย. 2564 12:11:57
จำนวนผู้อ่าน372

คำตอบ

รายละเอียด

1.  , 2.  นศ.สามารถลาออกได้ 3 ช่องทางครับ

การลาออกด้วยตนเอง, ทางไปรษณีย์ และทาง E-mail

1. ดาวน์โหลดและกรอกแบบฟอร์ม http://www.regis.ru.ac.th/document/Form60/FM14-6.pdf
2. แนบสำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษาที่ต้องการลาออก และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน​ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง​ 
3. ส่งให้ทางมหาวิทยาลัย (เลือก 1 ช่องทาง) ดังนี้
    3.1 ด้วยตนเอง
          ดำเนินการที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก) อาคาร สวป. ชั้น 2
     3.2 ทางไปรษณีย์
          ใส่ซอง ส่งไปรษณีย์ วงเล็บมุมซองว่า "ลาออกจากการเป็นนักศึกษา" และจ่าหน้าซองถึง 
           หัวหน้าฝ่ายทะเบียนประวัตินักศึกษา
           มหาวิทยาลัยรามคำแหง
           282 อาคาร สวป. ชั้น 2
           ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก  
           เขตบางกะปิ กทม. 10240
    3.3 ทาง E-mail
           Scan เอกสารทั้งหมดให้ชัดเจน และส่งมาที่ อีเมล์​ aobregis02@gmail.com

3. รอเกรดจากรหัสเดิมออกครบทั้งหมดก่อน จึงจะไปจ่ายค่าเทียบโอนครับ

เอกสารแนบNot set
ผู้ตอบคำถามรณฤทธิ์
วันที่ตอบ7 ก.ย. 2564 13:27:41
IP Address10.3.20.86
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+