มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : เทียบโอน2สถาบัน

หมวดหมู่คำถามการรับสมัครและแนะแนวการศึกษา
รายละเอียด

สวัสดีครับคือ 1.ถ้าผมสมัครรามละเรียนมอเดิมด้วยละถ้าไม่จบมอเดิม ผมสมัครเรียนที่รามใหม่ละเทียบโอน2สถาบันได้ไหมครับ เช่นผมเรียนรามได้60หน่วย ลาออกสมัครใหม่ละ เทียบโอน2สถานบันในกรณีเรียนไม่จบมอเดิม อีก60ก็จะได้120หน่วยไหมครับ เพราะเข้าใจว่าหน่วยกิตรามที่เทียบเข้ารามไม่นับรวมโควต้าย้ายโอน

เอกสารแนบNot set
ผู้ตั้งคำถามจตุโชค เจริญสุข
e-mailkongchatuchok@gmail.com
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม22 ก.ค. 2564 09:06:23
จำนวนผู้อ่าน999

คำตอบ

รายละเอียด

สามารถลาออกแล้วสมัครใหม่โดยใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิตวิชาที่สอบผ่านแล้ว รวมกับกรณีย้ายโอยต่างสถาบันยังไม่จบการศึกษาได้ โดยการเทียบโอนหน่วยกิตจะเทียบโอนได้เฉพาะวิชาที่ตรงกับหลักสูตรที่สมัครเรียนเท่านั้นค่ะ ซึ่งอาจจะเทียบโอนไม่ได้ทั้งหมดค่ะ

เอกสารแนบNot set
ผู้ตอบคำถามพัชราภรณ์
วันที่ตอบ2 ส.ค. 2564 10:52:21
IP Address10.3.20.99
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+