มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : จบ นิติ รามฯ มานานแล้ว อยากเรียนใบที่สอง จะสมัครนักศึกษาใหม่และโอนหน่วยกิตได้เท่าไหร่ครับ

หมวดหมู่คำถามการรับสมัครและแนะแนวการศึกษา
รายละเอียด

รบกวนสอบถามเรื่อง เทียบโอนหน่วยกิตครับ

จบ นิติ รามฯ มานานแล้ว อยากเรียนใบที่สอง จะสมัครนักศึกษาใหม่และโอนหน่วยกิต ไปรัฐศาสตร์ ซึ่งโอนได้51หน่วยกิต

แบ่งเป็น หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 33 หน่วยกิต

วิชาเลือกเฉพาะด้าน 12 หน่วยกิต

หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

อยากทราบว่า หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ของตอนเรียนนิติโอนมาได้ทั้งหมด แม้จะคนละวิชาหรือต้องเป็นวิชาเดียวกันครับ...

..และก็ตอนนั้นเรียนอังกฤษแค่สองวิชา แต่ของรัฐศาสตร์นี่เรียนสี่วิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉนั้นผมจะโอนอังกฤษมาไม่ครบและต้องลงเรียนอังกฤษอีกสองวิชา ถูกต้องมั้ยครับ...

ส่วนเลือกเฉพาะด้านกับเลือกเสรี ก็เอาตามที่เราเรียนกฎหมายมาได้เลย ถูกต้องมั้ยครับ...

เอกสารแนบNot set
ผู้ตั้งคำถามสิขรณ์
e-mailsikhorn@hotmail.com
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม20 ก.ค. 2564 20:38:50
จำนวนผู้อ่าน942

คำตอบ

รายละเอียด

รายละเอียดการเทียบโอนต้องให้ทางคณะตรวจสอบและชี้แจงให้ทราบโดยตรงครับ

เอกสารแนบNot set
ผู้ตอบคำถามรณฤทธิ์
วันที่ตอบ30 ก.ค. 2564 11:25:16
IP Address10.6.4.146
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+