มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : วันเวลาสอบล่วงหน้า

หมวดหมู่คำถามการลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ
รายละเอียดอยากทราบว่า ทางมหาวิทยาลัยมีเอกสารที่แจ้งวันเวลาสอบปลายภาคล่วงหน้าก่อนลงทะเบียนหรือไม่ เพือที่จะได้จัดตารางสอบล่วงหน้า โดยเลือกลงทะเบียนวิชาที่มีการสอบที่ไม่ตรงกับเวลางาน หรือเลือกวิชาที่สามารถสอบวันเดียวกันได้ ขอบคุณค่ะ
เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถามนุช
e-mailnuchchanata@hotmail.com
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม9 ต.ค. 2557 12:36:25
จำนวนผู้อ่าน1945

คำตอบ

รายละเอียดในการลงทะเบียนทุกภาคการศึกษา มหาวิทยาลัยจะมี มร.30 ให้นักศึกษาได้ตรวจสอบก่อนการลงทะเบียนเรียนทุกภาคครับ ดังนั้นนักศึกษาสามารถดูวันเวลาสอบของแต่ละกระบวนวิชาได้ในภาคการศึกษานั้นๆ มร.30 จะประกาศให้นักศึกษาทราบก่อนการลงทะเบียนเรียนประมาณ 15-30 วันครับ ทั้งทางอินเทอร์เน็ต และเป็นรูปเล่มแจกให้นักศึกษา ซึ่งนักศึกษาสามารถขอรับได้ที่คณะของนักศึกษาครับ (ทางข่าวรามคำแหงก็จะจัดส่งให้นักศึกษาตามกำหนดเวลาของการส่งข่าวรามเช่นกัน)
เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามวิวัฒน์
วันที่ตอบ10 ต.ค. 2557 15:00:28
IP Address10.3.20.181
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+