มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : การเทียบโอน

หมวดหมู่คำถามหลักสูตร
รายละเอียด

จากข้อกำหนดว่าสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาอื่นที่ไม่ใช่สาขาบริหารธุรกิจ สมัครสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร เทียบโอนให้ 57 หน่วยกิต

มีประเด็นคำถามเพิ่มเติมครับ
1. หากปริญญาใบแรกจบจากรัฐศาสตร์ รามคำแหง เกรดเฉลี่ยที่ได้จากการเทียบโอนจะคิดอย่างไรครับ
2. วิชาที่เคยผ่านมาเเล้ว แต่อยู่นอกเหนือจาก list รายวิชาเทียบโอน 57 หน่วยกิต จะสามารถเทียบโอนได้หรือไม่
3. หากสามารถเลือกโอนแบบเหมา C+ ได้ แสดงว่าวิชาที่เคยได้ D+ ในปริญญาใบแรก หากเทียบโอนมาปริญญาใบที่สองแล้วจะได้เป็นเกรด C+ และไม่ถูกคำนวณเกรดเฉลี่ยใช่หรือเปล่าครับ
4. จากข้อ 3. สามารถเลือกได้ไหมครับว่า หมวดวิชาทั่วไปจะเทียบโอนแบบเหมา ส่วนวิชาเลือกเสรีสามารถโอนหน่วยกิตแบบคิดเกรดตามจริงได้หรือเปล่าครับ

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถามนภัทxxxx
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม5 เม.ย. 2564 19:33:57
จำนวนผู้อ่าน5775

คำตอบ

รายละเอียด

1.การเทียบโอนหน่วยกิต วิชาที่เทียบโอนได้จากสถาบันอื่นจะไม่นำมาคิดเกรดเฉลี่ย แต่ของม.รามฯจะนำมาคำนวณด้วย

2.หากเป็นวุฒิจากสถาบันอื่น ไม่สามารถเทียบโอนได้ค่ะ เทียบได้ 57 หน่วยกิต และวิชาที่เทียบโอนได้จะรับโอนเป็นแบบเหมาวิชาตามที่ทางคณะพิจารณา

3.ถ้าเป็นวิชาที่โอนหน่วยกิตได้ตามหลักสูตร ให้เป็นไปตามการพิจารณาจากทางคณะ

4.ไม่สามารถทำได้ค่ะ นักศึกษาสามารถเทียบโอนได้ตามเงื่อนไขที่คณะกำหนด

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามนาฏโศพิษฐ
วันที่ตอบ7 เม.ย. 2564 15:22:20
IP Address10.3.28.122
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+