มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : ลงทะเบียนกันไว้เผื่อไม่ผ่าน สอบรีเกรด

หมวดหมู่คำถามการลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ
รายละเอียด

1.สมมติว่าเทอม1/63สอบไม่ผ่านหรือขาดสอบ แล้วไปลงทะเบียนซ่อม1/63 แต่อยากจะลงทะเบียนเทอม2/63กันไว้เผื่อสอบซ่อมไม่ผ่าน ได้มัยคับ                                                        2.ถ้าสอบซ่อมแล้วผ่าน จำเป็นต้องสอบภาค2/63ตามที่ลงทะเบียนไว้มัยคับ ถ้าไปสอบถือว่าเป็นการรีเกรดใช่มัยคับ

3.ถ้าอยากจะรีเกรดวิชาอื่นๆในเทอมขอจบ สามารถใช้สิทธิลงทะเบียน30หน่วยกิตได้มัยคับ

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถามสมชาxxxx
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม7 พ.ย. 2563 11:52:38
จำนวนผู้อ่าน5358

คำตอบ

รายละเอียด

1.สามารถทำได้ค่ะ

2.ถ้าสอบซ่อมผ่านแล้ว ไม่จำเป็นต้องสอบ ภาค 2 / 63 แล้ว เว้นแต่เกรดที่ได้ตอนสอบซ่อม เป็น D+ หรือ D จะสามารถสอบได้ กรณีนี้ถือเป็นการรีเกรด

3.ถ้าจะรีเกรดในภาคขอจบ 30 หน่วยกิต สามารถทำได้ค่ะ แต่วิชาที่จะรีเกรดได้ เกรดที่เคยสอบได้จะต้องเป็น D+ หรือ D เท่านั้นค่ะ

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามนาฏโศพิษฐ
วันที่ตอบ9 พ.ย. 2563 14:25:21
IP Address10.3.28.122
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+