มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : เทียบโอน 2 สถาบัน

หมวดหมู่คำถามหลักสูตร
รายละเอียด

สมัครเป็นนักศึกษาใหม่ส่วนกลางคณะรัฐศาสตร์ ในปี 1/2563 แบบเทียบโอนหน่วยกิต 2 สถาบัน (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กับ รามคำแหงส่วนภูมิภาค) วันที่สมัคทำเรื่องเทียบโอนหน่วยกิจได้ประมาณ.....หน่ยกิต(จำไม่ได้) เมื่อทำเรื่องเทียบหน่วยกิจเสร็จแล้ว เจ้าหน้าที่ที่เทียบโอนหน่วยกิจ ระบุวิชาที่ลงทะเบียนเรียนเพียง 3 วิชา รวมเป็น 9 หน่วยกิจ

มีคำถามดังนี้ค่ะ

1. ที่เจ้าหน้าที่เทียบโอนหน่วยกิจลงทะเบียนวิชาเรียนให้เพียง 3 วิชา9 หน่วยกิจ นั้น เป็นเพราะเหตุใด หรือเป็นเพราะว่าวิชาอื่นๆได้เทียบโอนหน่วยกิจไปหมดแล้วเหลือเพียง 3 วิชาจะครบหลักสูตร

2.เราจะรู้ได้อย่างไรว่าเราเรียนครบหลักสูตรแล้ว ตรวจสอบได้ที่ไหน ช่วงเวลาใด

3. หากเทอม 1/2563 เราสอบผ่านทั้ง 3 วิชาข้างต้น (หากว่าตรวจสอบแล้วพบว่าครบหลักสูตรแล้ว ) ต้องทำอย่างไรต่อ เพราะยังไม่ได้ติกขอจบการศึกษาและยังไม่ได้ชำระค่าเทียบโอนหน่วยกิจ

4. หากเรียนครบหลักสูตรแล้วในเทอม 1/2563 แตยังไม่สะดวกชำระค่าเทียบโอนหน่วยกิจต้องทำอย่างไร

5.สามารถขอจบการศึกษาในลงทะเบียนสอบซ่อมได้หรือไม่

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถามนียาxxxx
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม1 พ.ย. 2563 03:41:44
จำนวนผู้อ่าน5307

คำตอบ

รายละเอียด

1.ในการลงทะเบียนครั้งแรกสามารถลงได้ตั้งแต่ 9-22 หน่วยกิต ซึ่งที่เจ้าหน้าที่ให้ลงเป็นจำนวนขั้นต่ำสุดที่สามารถลงทะเบียนได้ ส่วนจะเหลือเพียง 3 วิชา หรือไม่นั้นต้องสอบถามที่ฝ่ายทะเบียนคณะโดยตรงค่ะ

2.กรณีให้นักศึกษานำวุฒิจากสถาบันอื่น-ทรานสคริปต์ของ ม.ราม ไปติดต่อที่ฝ่ายทะเบียนคณะอีกครั้งค่ะ

3.หากเป็นตามที่กล่าว นักศึกษาต้องดำเนินการดังนี้

3.1ติดต่อฝ่ายทะเบียนคณะ เพื่อคำนวณค่เทียบโอนส่วนที่เหลือ และไปชำระเงินที่กองคลัง ตึกอธิการบดี ชั้น 1

3.2ติดต่อ สวป. ชั้น 6 เพื่อแก้ไขใบเสร็จเป็นขอจบฯ

4.ต้องชำระค่าเทียบโอนทั้งหมดก่อนจึงจะแจ้งจบการศึกษาได้

5.ภาคซ่อมไม่สามารถลงทะเบียนกาขอจบได้(กาขอจบในภาคปกติเท่านั้น)แต่ถ้าสอบผ่านครบทุกวิชาในภาคซ่อม ก็สามารถแจ้งจบการศึกษาได้เหมือนภาคปกติ

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามศิวะพร
วันที่ตอบ2 พ.ย. 2563 14:50:29
IP Address10.3.28.122
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+