มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : การเข้าสอบในวิชาที่ขอสอบซำ้ซ้อน

หมวดหมู่คำถามการลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ
รายละเอียด

เมื่อลงทะเบียนขอสอบซ้ำซ้อนได้รับอนุมัติแล้ว ในการเข้าสอบวิชาที่ลงสอบต้องใช้ใบเสร็จขอสอบซ้ำซ้อน หรือต้องใช้เอกสารอะไรในการเข้าสอบวิชาที่ขอสอบซ้ำซ้อนค่ะ 

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถามArnixxxx
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม21 มิ.ย. 2563 11:27:33
จำนวนผู้อ่าน85

คำตอบ

รายละเอียด

ใช้หลักฐานเหมือนการเข้าสอบทั่วไปครับ โดยไปตรวจสอบรายชื่อก่อนเข้าสอบได้ที่ VKB101 ครับ 

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามรณฤทธิ์
วันที่ตอบ22 มิ.ย. 2563 14:08:51
IP Address10.3.20.22
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+