มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : การขอจบและการลงทะเบียนเกินหน่วยกิต

หมวดหมู่คำถามประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ
รายละเอียด

1.ในภาคการเรียนปกติ หรือซัมเมอร์เราสามารถทำเรื่องลงเรียนเกินหน่วยกิตได้ไหมครับ

2.ภาคการเรียนที่ 1 ของปีสุดท้าย ยังเหลือหน่วยกิตที่ต้องเก็บอีก27 หน่วยกิตสามารถทำเรื่องขอเรียนเกินหน่วยกิตได้ไหมครับ 

3.การทำเรื่องจบสามารถทำได้ในภาคการเรียนที่1 เลยไหมครับ และจะใช้เวลาในการขอใบทราบสคริปต์หรือสภาอนุมัติเท่าไหร่ครับ(ในสภาวะปกติที่ไม่มี Covid) 

 

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถามKAJOxxxx
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม27 พ.ค. 2563 17:59:45
จำนวนผู้อ่าน159

คำตอบ

รายละเอียด

1. นักศึกษารหัส 62 เป็นต้นไป สามารถลงทะเบียนเรียนในภาคปกติ (ภาค 1, ภาค 2) ได้ ตั้งแต่ 9 - 22 หน่วยกิต และในภาคฤดูร้อนไม่เกิน 9 หน่วยกิต
2. เทอมที่ลงทะเบียนใช้สิทธิ์ขอจบ สามารถลงทะเบียนได้ไม่เกิน 30 หน่วยกิตในภาคปกติ และไม่เกิน 18 หน่วยกิตในภาคฤดูร้อน
3. ขั้นตอนการได้รับเอกสารการจบ
    3.1 หลังจากสอบผ่านครบทุกวิชาตามหลักสูตรแล้ว ก็ต้องไปแจ้งจบที่คณะ และ
    3.2  สภาฯ อนุมัติประมาณ 30 วันหลังคณะเสนอรายชื่อ
    3.3  หลังสภาอนุมัติก็ให้ไปชำระเงินที่กองคลัง ตึกอธิการบดี ชั้น 1 
          -  ค่าขึ้นทะเบียน 1,000 บาท
          -  ค่าใบรับรองสภาฯ  100 บาท
          -  ค่าทรานสคริปต์  100 บาท
    3.4  นำใบเสร็จไปยื่นที่ อาคาร สวป. ชั้น 1 ช่อง 3 และช่อง 4 เพื่อเขียนคำร้องขอใบรับรองสภาและทรานสคริปต์แบบจบฯ (ได้รับเอกสารประมาณ 5 - 7 วันทำการหลังยื่นคำร้อง)

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามรณฤทธิ์
วันที่ตอบ28 พ.ค. 2563 10:16:44
IP Address10.3.20.22
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+