มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : ลงชื่อรหัสวิชาผิดไป

หมวดหมู่คำถามหลักสูตร
รายละเอียด

หนูเป็นนักศึกษารหัส 60 คณะบริหาร ลงวิชา APR2101 Business Information and Communication และสอบเสร็จไปแล้ว สอบผ่านได้เกรด B+ แต่หนูมาพบทีหลังว่าในโครงสร้างหลักสูตรมีการเปลี่ยนแปลง  นักศึกษารหัส 60 ต้องลง BUS2101 Business Information and Communication แทนวิชา APR2101 ดังกล่าว

หนูมีคำถามดังนี้ค่ะ

1.ในเมื่อเนื้อหารายวิชาเหมือนกันแต่ต่างกันที่รหัสวิชาแบบนี้ หนูสามารถยื่นคำร้องขอแก้ไขชื่อรหัสวิชา APR2101 เป็น BUS2101 ได้ไหมคะ

2. ทำการแจ้งจบไปแล้วหนูสามารถ ยื่นคำร้องขอแก้ไขรหัสวิชาได้มั้ยค่ะ แต่เกรดที่ได้ยังคงเดิม 

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถามkimhxxxx
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม22 ม.ค. 2563 09:28:07
จำนวนผู้อ่าน334

คำตอบ

รายละเอียด

ข้อควรระวัง ก่อนนักศึกษาลงทะเบียนเรียน ควรศึกษารายละเอียดในมร.30. ดังนี้

          1.ระวังจำนวนหน่วยกิตมองวิชา

          2. รหัสวิชา ต้องเลือกให้ถูกต้องกับสาขาวิชาที่เลือกเรียนถึงแม้จะเป็นวิชาที่เรียนและสอบร่วมกัน

          3. ระวังรหัสประจำตัวของนักศึกษากระบวนวิชาที่จะลงทะเบียนเรียนห้ามลงหรือไม่

          4.นักศึกษามีข้อสงสัยใดๆควรปรึกษากับเจ้าหน้าที่แนะแนวของคณะหรือโทร.0830920262 และ

02-3108126-7 ต่อ1106 โปรดติดต่อในวันเวลาราชการ

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามศิวะพร
วันที่ตอบ24 ม.ค. 2563 09:40:50
IP Address10.3.20.166
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+