มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : ยื่นคำร้องขอเปลี่ยนรหัสวิชาที่สอบผ่านแล้ว

หมวดหมู่คำถามอื่น ๆ
รายละเอียด

กรณีที่เราแจ้งจบแล้ว เหลือ 1 วิชาที่เราสอบผ่านแล้ว ได้เกรด B+ คือวิชา APR2101 แต่ปรากฏว่าแจ้งจบไม่ได้ มันเป็นวิชาเดียวกัน เนื้อหาเดียวกันกับ BUS2101 จะขอเปลี่ยนชื่อวิชาจาก APR2101 เป็น BUS2101 เพื่อให้ตรงหลักสูตรได้มั้ยค่ะ ต้องยืนใบคำร้องในกรณีพิเศษ หรือต้องทำยังไงค่ะ ที่จะสามารถเปลี่ยนชื่อได้ 

ผู้ตั้งคำถามkimhong
e-mailhong155za@gmail.com
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม22 ม.ค. 2563 09:08:02
จำนวนผู้อ่าน52

คำตอบ

รายละเอียดข้อควรระวัง ก่อนนักศึกษาลงทะเบียนเรียน ควรศึกษารายละเอียดในมร.30. ดังนี้ 1.ระวังจำนวนหน่วยกิตมองวิชา 2. รหัสวิชา ต้องเลือกให้ถูกต้องกับสาขาวิชาที่เลือกเรียนถึงแม้จะเป็นวิชาที่เรียนและสอบร่วมกัน 3. ระวังรหัสประจำตัวของนักศึกษากระบวนวิชาที่จะลงทะเบียนเรียนห้ามลงหรือไม่ 4.นักศึกษามีข้อสงสัยใดๆควรปรึกษากับเจ้าหน้าที่แนะแนวของคณะหรือโทร.0830920262 และ 02-3108126-7 ต่อ1106 โปรดติดต่อในวันเวลาราชการ
ผู้ตอบคำถามศิวะพร
วันที่ตอบ24 ม.ค. 2563 09:40:22
IP Address10.3.20.166
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+