มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : เกียรตินิยม

หมวดหมู่คำถามหลักสูตร
รายละเอียด

ลงหน่วยกิตเกินจากที่คณะกำหนด 139 หน่วยกิต แต่ลงไป142 หน่วยกิต โดนตัดเกียรตินิยมไหมคะ

เอกสารแนบNot set
ผู้ตั้งคำถามขวัญลดา พังงา
e-maildonutkjst374@gmail.com
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม10 ธ.ค. 2562 19:09:19
จำนวนผู้อ่าน455

คำตอบ

รายละเอียด

ไม่โดนตัดตัดครับ

เกณฑ์การได้รับเกียรตินิยม
- นศ. ต้องเรียนจบหลักสูตรปริญญาตรีในระยะเวลาที่กำหนด มีความประพฤติดีและมีคะแนนเฉลี่ยสะสมของกระบวนวิชา
สอบได้ตลอดหลักสูตรตามมเกณฑ์ที่กำหนดให้ได้รับปริญญาเกียรตินิยม

-คะแนนเฉลี่ย 3.75 ขึ้นไป ปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทอง

-คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.50 ปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง

-คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.25 ปริญญาเกียรตินิยมอันดับสอง 
- ต้องไม่เคยลงทะเบียนเรียนวิชาใดและสอบได้วิชานั้นมากกว่าหนึ่งครั้ง (ไม่เคยรีเกรด) 

เอกสารแนบNot set
ผู้ตอบคำถามรณฤทธิ์
วันที่ตอบ11 ธ.ค. 2562 10:10:25
IP Address10.3.20.107
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+