มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : การเทียบโอนหน่วยกิตจากส่วนกลางมาภูมิภาค

หมวดหมู่คำถามหลักสูตร
รายละเอียด

การเทียบโอนหน่วยกิตจากส่วนกลางมาภูมิภาคคณะเดิมสามารถเทียบโอนวิชาที่สอบผ่านได้ทุกวิชาไหมคะ

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถามnattanichakan
e-mailpangpond_patcharin@hotmail.com
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม7 พ.ย. 2562 18:56:45
จำนวนผู้อ่าน497

คำตอบ

รายละเอียด

สามารถเทียบโอบได้ค่ะ แต่ต้องเป็นคณะเดียวกับที่สาขาภูมิภาคเปิดสอนค่ะ โดยสาขาภูมิภาคเปิดสอน 4 สาขา คือ คณะนิติศาสตร์ (สาขานิติศาสตร์) คณะบริหารธุรกิจ (สาขาวิชาการจัดการ) คณะรัฐศาสตร์ (กลุ่มวิชาเอกบริหารรัฐกิจ) คณะสื่อสารมวลชน (สาขาวิชาสื่อสารมวลชน)

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามปัทมา
วันที่ตอบ8 พ.ย. 2562 10:02:26
IP Address10.3.20.117
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+