มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : หากต้องการหน่วยกิตเพิ่มเติมในใบวุฒิสามารถลงเพิ่มได้หรือไม่

หมวดหมู่คำถามอื่น ๆ
รายละเอียด

อยากจะถามว่า หน่วยกิตรัฐศาสตร์ปี 59 ที่บังคับไว้ 145 หน่วยกิต

1เราสามารถลงเรียนเพิ่มนอกจากที่บังคับได้หรือไม่?

2หน่วยกิตที่เรียนเพิ่มจะนำมาคิดเกรดรวมกับที่วิชาอื่นในที่บังคับหรือไม่ 
3หากขอจบไปแล้ว สามารถมาลงเรียนเพื่อขอเพิ่มหน่วยกิตที่ต้อง ในวุฒิได้หรือไม่ 

หมายเหตุ  นศ ต้องการหน่วยกิต คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ อังกฤษ อย่างละ 6 หน่วยกิต ในใบวุฒิการศึกษา 

 

 

ผู้ตั้งคำถามธนาวุฒิ
e-mailduangchakam@yahoo.com
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม1 พ.ย. 2562 14:21:21
จำนวนผู้อ่าน475

คำตอบ

รายละเอียด

1. ได้ค่ะ 

2. หน่วยกิตที่เพิ่ม นำมาคิดรวม (นำผลคูณของจำนวนหน่วยกิตกับค่าระดับคะแนนของทุกกระบวนวิชามารวมกัน และหารด้วยจำนวนหน่วยกิตสะสมของกระบวนวิชาที่นักศึกษาสอบได้ทั้งหมด ผลลัพธ์ที่ได้คือ ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม) ค่ะ

3. ผลสอบจะรวมอยู่ในทรานสคริปท์ที่สำเร็จการศึกษาค่ะ หากแจ้งจบที่คณะแล้ว ก็ไม่สามารถลงทะเบียนเรียนได้อีกค่ะ

ผู้ตอบคำถามศิวะพร
วันที่ตอบ8 พ.ย. 2562 08:26:26
IP Address10.3.20.143
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+