มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : การดรอปเรียน

หมวดหมู่คำถามการลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ
รายละเอียด

สวัสดีค่ะ อยากสอบถามเรื่องการดรอปเรียนค่ะ คือตอนนี้หนูอยู่ปี 1 เทอมแรกค่ะ ไม่ทราบว่าขอดรอปเอาไว้ได้เลยมั้ยคะ พอดีไม่กี่สัปดาห์จะสอบแล้ว เตรียมตัวไม่ทันค่ะเพราะเรียนหนักมากๆ แล้วถ้าเกิดว่าดรอปได้ต้องทำเรื่องอะไรยังไงบ้างคะ

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถามมิ้นท์
e-mailmymintz.natcha@gmail.com
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม14 ต.ค. 2562 19:26:00
จำนวนผู้อ่าน12710

คำตอบ

รายละเอียด

การดรอปเรียน การพักการเรียน สามารถทำได้ในเทอมที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียน หากลงทะเบียนเรียนไปแล้วและไม่สะดวกเข้าสอบก็ไม่ต้องเข้าสอบได้ครับ สามารถนำวิชาที่ไม่ได้เข้าสอบไปลงทะเบียนสอบซ่อมหรือลงทะเบียนเรียนใหม่ในเทอมถัดไปก็ได้ ส่วนเทอมต่อไปหากไม่สะดวกลงทะเบียนเรียนก็ต้องจ่ายค่ารักษาสถานภาพเทอมละ 300 บาท โดยมีรายละอียดดังนี้

การรักษาสถานภาพนักศึกษา

                นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง  จะมีสภาพการเป็นนักศึกษา 8 ปี (16 ภาคเรียนปกติ)  โดยจะต้องลงทะเบียนเรียนต่อเนื่องกันทุกภาคเรียนปกติ (ภาคปกติหมายถึง ภาค 1 และ ภาค 2)  หากภาคใด ภาคหนึ่งไม่ได้ลงทะเบียนเรียน  ถือว่าขาดสถานภาพการเป็นนักศึกษาในภาคนั้น  จะต้องชำระเงินเพื่อเป็นค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาในภาคที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียนนั้น

1.      การนับระยะเวลาการขาดสถานภาพนักศึกษา

               นักศึกษาจะขาดการลงทะเบียนเรียนต่อเนื่องกันได้ไม่เกิน 2 ภาคการศึกษาปกติ โดยไม่ต้องติดต่อมหาวิทยาลัย  (ภาคฤดูร้อน หากไม่ลงทะเบียนเรียนไม่ถือว่าขาดสถานภาพนักศึกษา)  ตัวอย่างเช่น นักศึกษาที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียนใน ภาค 1/2562  และ ภาค 2/2562   ซึ่งไม่ได้ชำระเงินค่ารักษาสถานภาพไว้  ถือว่ายังไม่หมดสถานภาพนักศึกษา  สามารถลงทะเบียนเรียน ภาค 1/2563 ได้ และจะขาดสถานภาพก็ต่อเมื่อไม่ลงทะเบียนเรียน ภาค 1/2563  ระบบคอมพิวเตอร์จะตัดรายชื่อออกจากฐานข้อมูลนักศึกษาปัจจุบัน  ทำให้ไม่สามารถลงทะเบียนเรียนต่อได้

2.      การชำระเงินค่ารักษาสถานภาพนักศึกษา

เมื่อนักศึกษาไม่ได้ลงทะเบียนเรียนในภาคใด  จะต้องชำระเงินเป็นค่ารักษาสถานภาพนักศึกษา  ภาคละ  300.- บาท  มีวิธีชำระเงินดังนี้

                 2.1  ชำระนอกช่วงการลงทะเบียนเรียน  โดยการชำระเงินเป็นรายภาคที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียน  เช่น  ไม่ลงทะเบียนเรียนในภาค 1/2562  และหรือภาค 2/2562   โดยชำระเงินที่ กองคลัง ตึกอธิการบดี ชั้น 1 จากนั้นนำใบเสร็จไปยื่นที่ หน่วยตรวจสอบและแก้ไขข้อมูล ฝ่ายลงทะเบียนเรียนและจัดสอบ  อาคาร สวป.ชั้น 6 ภายหลังจากสิ้นสุดการลงทะเบียนของเทอมล่าสุดประมาณ 2 อาทิตย์

                 2.2  ชำระพร้อมกับการลงทะเบียนเรียนในภาค 1/2563  ดังนั้น นักศึกษาที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียน  ภาค 1/2562  และหรือ ภาค 2/2562 ให้ชำระค่ารักษาสถานภาพไปพร้อมกับการลงทะเบียนเรียน  ภาค 1/2563 ได้

                 กรณีที่หยุดเรียนหลายเทอมติดกัน แนะนำให้ไปชำระค่ารักษาสถานภาพเป็นเทอมๆ เพื่อป้องกันการหลงลืม สอบถามรายละเอียดเพื่มเติมได้ที่ หน่วยตรวจสอบและแก้ไขข้อมูล โทร.023108626

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามรณฤทธิ์
วันที่ตอบ15 ต.ค. 2562 08:28:23
IP Address10.3.20.42
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+