มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : ผลการสอบ

หมวดหมู่คำถามการลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ
รายละเอียด

ลงทะเบียนวิชา LAW 1002 ภาคการศึกษา 1/2561  ผลสอบที่ได้คือ D+

แล้วมาลงทะเบียนวิชา LAW 1002 ภาคการศึกษา ซ่อม /2561  ผลสอบที่ได้คือ B

อยากทราบว่าต้องทำยังไงผลสอบถึงจะเปลี่ยนเป็นผลที่ดีที่สุด (เพราะไม่ใช่สอบได้ F แล้วไปลงสอบซ่อม)

 

ผู้ตั้งคำถามชนะพร
e-mailchanaporn947@gmail.com
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม18 ก.ย. 2562 17:42:18
จำนวนผู้อ่าน545

คำตอบ

รายละเอียดกรณีไม่ถือว่าเป็นการรีเกรดค่ะ เนื่องจากการสอบซ่อม ห้ามนักศึกษาลงทะเบียนเรียนและเข้าสอบวิชาที่สอบผ่านแล้ว ดังนั้นหากนักศึกษาเข้าสอบและสอบผ่าน ไม่ว่าผลสอบจะมากกว่าครั้งแรก มหาวิทยาลัยก็จะถือว่าผลสอบซ่อมนั้นเป็นโมฆะ จะใช้ผลสอบที่สอบผ่านครั้งแรกค่ะ ซึ่งหากต้องการรีเกรดให้นำวิชาที่สอบได้เกรด D หรือ D+ ไปลงทะเบียนเรียนใหม่ในภาคถัดไปค่ะ เมื่อสอบผ่านและได้เกรดมากกว่าเดิม มหาวิทยาลัยจึงจะเปลี่ยนเป็นผลสอบที่ดีที่สุดให้ค่ะ
ผู้ตอบคำถามพัชราภรณ์
วันที่ตอบ20 ก.ย. 2562 09:22:28
IP Address10.3.20.122
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+