มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : สอบถามการตรวจสอบสถานะนักศึกษา

หมวดหมู่คำถามอื่น ๆ
รายละเอียด

รบกวนสอบถามดังนี้ค่ะ

เคยสมัครใหม่และเทียบโอนหน่วยกิตแต่ไม่ได้ไปรับบัตรประจำตัว ไม่ทราบรหัสนักศึกษาและไม่เคยไปสอบเลยจากการสมัครครั้งนั้น เนื่องจากติดน้ำท่วมใหญ่ หากประสงค์จะเรียนต่อให้จบ จะต้องทำการตรวจเช็คหรือขอหลักฐานใดเพิ่มเติมเพื่อใช้ในการสมัครใหม่และโอนหน่วยกิต สามารถติดต่อขอหลักฐานเหล่านั้นได้ที่ตึกไหน

ต้องขอล่วงหน้าหรือระบบสามารถตรวจเช็คได้ในวันสมัครใหม่เลยคะ ขอบพระคุณค่ะ

ผู้ตั้งคำถามอดีตนักศึกษา
e-mailladyleede@yahoo.com
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม14 ก.ย. 2562 07:36:56
จำนวนผู้อ่าน568

คำตอบ

รายละเอียด

ถ้าขาดการลงทะเบียนมากกว่า 3 ภาคปกติ ถือว่าหมดสถานภาพนักศึกษา และนักศึกษายังไม่เคยสอบเลยไม่มีเกรด ให้มาสมัครเรียนใหม่ พร้อมเทียบโอนแบบในครั้งแรกได้เลย ใช้สำเนาวุฒิการศึกษาเดิม 4 ฉบับ, สำเนาทะเบียนบ้าน 1, สำเนาบัตรประชาชน 1, ใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี) 4 ฉบับ, ใบรับรองแพทย์ และถ่ายรูป 1.5 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว 1 รูป

ผู้ตอบคำถามนาฏโศพิษฐ
วันที่ตอบ16 ก.ย. 2562 14:47:19
IP Address10.3.20.16
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+