มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : การขอจบ

หมวดหมู่คำถามอื่น ๆ
รายละเอียด

อยากทราบว่า เมื่อผลสอบซ่อมของ ซัมเมอร์/61 ออกแล้ว จะทำเรื่องขอจบได้เมื่อไร ( กาขอจบแล้ว) และต้องเตรียมเอกสาร ขั้นตอนอย่างไรบ้างในกรณีที่เทียบโอนมา 8 ปีไม่จบค่ะ

ผู้ตั้งคำถามน้ำหนึ่ง
e-mail
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม26 ส.ค. 2562 20:47:09
จำนวนผู้อ่าน666

คำตอบ

รายละเอียด

1. เมื่อนักศึกษาทราบผลการสอบผ่านหมดทุกกระบวนวิชาตามหลักสูตรแล้ว ให้ดำเนินการแจ้งจบครบหลักสูตรที่ฝ่ายทะเบียนคณะที่ตนสังกัด หากมีการย้ายคณะหรือสาขาวิชา ต้องแจ้งให้คณะทราบด้วย กรณีใช้สิทธิ์เทียบโอน ต้องจ่ายค่าเทียบโอนทั้งหมดด้วยค่ะ

2. นักศึกษา 8 ปีสมัครใหม่ หรือนักศึกษาที่หมดสถานภาพการเป็นนักศึกษา ใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิต ให้ถ่ายสำเนาวุฒิการศึกษาที่นำมาใช้สมัครในครั้งแรก จำนวน 2 ฉบับ และสำเนาทรานสคริปต์ (ไม่จบ) อีก 2 ฉบับ เพื่อใช้เทียบโอนหน่วยกิต, สำเนาทะเบียนบ้าน ที่มีชื่อ-สกุลผู้สมัคร 1 ฉบับ, บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนา 1 ฉบับ, รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว หรือ 1 นิ้วครึ่ง 1 รูป, ใบรับรองแพทย์

ผู้ตอบคำถามศิวะพร
วันที่ตอบ28 ส.ค. 2562 09:52:33
IP Address10.3.20.158




หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+