มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : ขอจบใน เทอมซัมเมอร์ได้ไม่เกินกี่หน่วยกิตคะ

หมวดหมู่คำถามหลักสูตร
รายละเอียด

ขอจบใน เทอมซัมเมอร์ได้ไม่เกินกี่หน่วยกิตคะ

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถามอั้ม
e-mailcallme.aum@gmail.com
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม26 ส.ค. 2562 12:07:56
จำนวนผู้อ่าน2194

คำตอบ

รายละเอียด

นักศึกษาซึ่งคาดว่าจะจบการศึกษาลงทะเบียนเรียนขอจบได้ไม่เกิน 18 หน่วยกิต ในภาคฤดูร้อนทุกคณะ สำหรับนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์หลักสูตร 5 ปี ลงทะเบียนเรียนขอจบได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต โดยไม่นับรวมหน่วยกิตซึ่งได้ลงทะเบียนเรียนไว้ในภาคก่อนแล้ว

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามศิวะพร
วันที่ตอบ28 ส.ค. 2562 09:35:59
IP Address10.3.20.158
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+