มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : ขอจบภาคฤดูร้อน

หมวดหมู่คำถามอื่น ๆ
รายละเอียด

ถ้าจะขอจบในภาคฤดูร้อนได้ไมค่ะ 62  ภาคฤดูร้อนสามารถลง18 หน่วยกิตได้ไมค่ะ มีวิชาสอบชนกันวันเดียวกันสามารถลงสอบได้ไมค่ะ และจะได้รับปริญญาปีไหนค่ะ

ผู้ตั้งคำถามmena
e-mailoamenazaza@gmail.com
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม26 ส.ค. 2562 09:27:51
จำนวนผู้อ่าน660

คำตอบ

รายละเอียด

1. ได้ค่ะ ยกเว้นนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์หลักสูตร 5 ปี ลงทะเบียนเรียนและขอจบได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต โดยไม่นับรวมหน่วยกิตซึ่งได้ลงทะเบียนเรียนไว้ในภาคก่อนแล้ว

2. กรณีมีวิชาสอบตรงกัน สามารถเขียนคำร้องขอสอบซ้ำซ้อนที่คณะได้ หลังลงทะเบียนเรียน (เฉพาะผู้ที่ใช้สิทธิ์ขอจบ)

ผู้ตอบคำถามศิวะพร
วันที่ตอบ28 ส.ค. 2562 09:32:22
IP Address10.3.20.158
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+