มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : ขอจบ

หมวดหมู่คำถามประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ
รายละเอียด

ทำเรื่องขอจบแล้ว แต่ตรวจสอบขั้นตอนการขอจบในระบบe-service ไม่ได้ค่ะ แต่สามารถดูตรวจสอบรายชื่อสภาวิทยาลัยอนุมัติผู้สำเร็จการศึกษา มีลำดับที่ กับ อนุมัติครั้งที่แล้วค่ะ คณะรัฐศาสตร์

ผู้ตั้งคำถามJay
e-mailrf1aomzaza1@gmail.com
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม24 ส.ค. 2562 11:24:11
จำนวนผู้อ่าน630

คำตอบ

รายละเอียด

ใน E-Service ไม่ได้แจ้งขั้นตอนดำเนินการขอจบนะคะ ถ้านักศึกษาได้รับลำดับที่สภาอนุมัติและได้ใบรับรองคณะแล้ว ให้มาดำเนินการชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต ใบรับรองสภา ลแะทรานสคริปท์ ทั้ง 2 ภาษา ค่าธรรมเนียมดำเนินการ 1300 บาท โดยชำระที่กองคลัง สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 และมาดำเนินการทำเรื่องขอเอกสารจบที่ อาคาร สวป.ชั้น 1 ช่องหมายเลข 3 เป็นอันดับแรก

ผู้ตอบคำถามนาฏโศพิษฐ
วันที่ตอบ26 ส.ค. 2562 15:53:00
IP Address10.3.20.158
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+