มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : การย้ายสาขา

หมวดหมู่คำถามการลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ
รายละเอียด

1.อยากทราบว่าสามารถย้ายสาขาตอนนี้ได้ไหมคะ

2.ถ้าจะย้ายสาขาตอนเทอม2ช่วงละทะเบียนเรียนเราสามาถลงวิชาตามสาขาที่เราจะย้ายได้เลยไหม

3.การย้ายสาขาต้องทำที่ไหนและต้องเตรียมเอกสารอะไรด้วยไหมเสียค่าใช้จ่ายหรือเปล่า

ผู้ตั้งคำถามD61
e-mail
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม9 ส.ค. 2562 22:37:59
จำนวนผู้อ่าน425

คำตอบ

รายละเอียด

1. นักศึกษามีความประสงค์จะขอย้ายคณะหรือเปลี่ยนสาขาวิชา จะต้องเคยลงทะเบียนเรียนมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษาปกติค่ะ

2. ได้ค่ะ

3.  นักศึกษาติดต่อขอยื่นคำขอย้ายคณะหรือสาขาวิชาได้ที่ หน่วยบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) อาคารกงไกรลาศ (KLB) ชั้น 1

- บัตรประจำตัวนักศึกษา

- ใบเสร็จลงทะเบียนเรียนภาคล่าสุด

- ชำระค่าธรรมเนียม 200 บาท

โทร 02-3108890

ผู้ตอบคำถามศิวะพร
วันที่ตอบ13 ส.ค. 2562 11:39:58
IP Address10.3.20.122
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+