มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : ขั้นตอนการขอจบและแนบเอกสารอะไรบ้าง กรณีที่ลงทะเบียนสอบซ่อมไว้และลงทะเบียนเทอม1/62ไว้จะขอใบเอกสารรับรองการเรียนจบได้ไหมค่ะไว้

หมวดหมู่คำถามประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ
รายละเอียด

ขอทราบขั้นตอนและเอกสารประกอบการขอจบ. ลงทะเบียนสอบซ่อมไว้ และลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่1/62 ไว้1วิชา จะขอใบรับรองการเรียนจบเพื่อประกอบสมัครงานได้ไหมค่ะ

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถาม5901419027
e-maild5169@hotmail.com
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม31 พ.ค. 2562 09:05:10
จำนวนผู้อ่าน599

คำตอบ

รายละเอียด

1. นศ.ต้องนำเอกสารการแจ้งจบ (สอบถามที่คณะ) ไปยื่นเรื่องแจ้งจบที่คณะ
2. รอสภาอนุมัติจบฯ (ประมาณ 30 วันหลังยื่นเรื่องแจ้งจบ) จึงจะไปจ่ายค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิตที่ กองคลัง ตึกอธิการบดี ชั้น 1 
3. นำใบเสร็จไปยื่นที่ สวป. ชั้น 1 ช่อง 3 และ 4 เพื่อเขียนคำร้องขอรับใบรับรองสภาและทรานสคริปต์จบฯ (ประมาณ 5 - 7 วันทำการ)
4. หากขอใบรับรองรองคณะไว้ ก็อาจใช้สมัครงานก่อนได้

*การแจ้งจบ ต้องสอบผ่านครบทุกวิชาตามหลักสูตรจึงจะสามารถทำได้

** หากสอบผ่านในภาคซ่อม และมีการลงทะเบียนกันไว้ในภาค 1/62 ก็สามารถขอเงินคืนย้อนหลังได้

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามรณฤทธิ์
วันที่ตอบ1 มิ.ย. 2562 08:38:10
IP Address10.3.20.138
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+