มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : เทียบโอนภาคปกติไปภาคพิเศษ

หมวดหมู่คำถามการรับสมัครและแนะแนวการศึกษา
รายละเอียด

การเทียบโอนภาคปกติไปภาคพิเศษใช้หลักเกณฑ์ไหน เนื่องจากอ่านหลักเกณฑ์เทียบโอนในระเบียบการสมัครไม่ได้ระบุไว้ค่ะ แล้วแต่ละกรณีการโอนหน่วยกิตและวิชาก็ต่างกันด้วย

ผู้ตั้งคำถามนศ
e-maildomo_za@hotmail.com
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม22 ก.พ. 2562 12:24:57
จำนวนผู้อ่าน290

คำตอบ

รายละเอียด

กรณีนี้ สามารถเทียบโอนได้ทุกวิชาที่ตรงกับโครงสร้างหลักสูตรของคณะที่สมัครเรียนครับ แต่ค่าเทียบโอนจะแตกต่างกับภาคปกติมาก ประมาณหน่วยกิตละ 800 - 1,000 บาท

ผู้ตอบคำถามรณฤทธิ์
วันที่ตอบ22 ก.พ. 2562 15:52:34
IP Address10.3.20.43
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+