มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : หน่วยกิจอันเก่า

หมวดหมู่คำถามการรับสมัครและแนะแนวการศึกษา
รายละเอียด

ดิฉันเคยเป็นนักศึกษาพีดีกรีและเก็บหน่วยกิจได้พอสมควรและต่อมาก็ได้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาส่วนกลางแต่ก็ยังไม่ได้ทำเรื่องย้ายหน่วยกิจจากพีดีกรีมาเลยพอเรียนได้ไม่กี่เทอมก็มีเหตุที่ทำให้ไปเรียนต่อไม่ได้จนทำให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา..

คำถามคือ?

ถ้าดิฉันต้องการไปเรียนแล้วจะสามารถทำเรื่องขอหน่วยกิจที่ได้สอบผ่ามมาแล้วจะได้ไหมค่ะถ้าได้ ดิฉันต้องดำเนินการเพื่อเตรียมเอกสารอะไรบ้างและต้องเสียค่าใช้จ่ายประมาณเท่ารัยติดที่ไหน..

ผู้ตั้งคำถามจินดามัย พวงศรี
e-mailyying476@gmail.com
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม7 ก.พ. 2562 03:18:53
จำนวนผู้อ่าน273

คำตอบ

รายละเอียด

- ได้ครับ นักศึกษษที่เคยศึกษาที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงและหมดสถานภาพฯ สามารถสมัครเรียนใหม่โดยใช้สิทธิ์เทียบโอนหน่วยกิตที่สอบผ่านมาได้

- ภาค 1/62 เปิดรับสมัครในวันที่ 31 พ.ค. 3 มิ.ย. 62 (รอบแรก) และ วันที่ 28 มิ.ย. - 1 ก.ค. 62

- เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

  1. สำเนาวุฒิการศึกษาเดิม 2 ฉบับ

  2. สำเนาทะเบียนบ้าน

  3. สำเนาบัตรประชาชน

  4. รูปถ่าย 1.5 หรือ 2 นิ้ว  1 รูป

  5. ใบรับรองแพทย์

  6. ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)

  7. ทรานสคริปท์รหัสเก่า (ขอได้ในวันสมัคร)

- ค่าสมัครแรกเข้าประมาณ 3,500 - 4,000 บาท ค่าเทียบโอนหน่วยกิตละ 50 บาท

ผู้ตอบคำถามนาฏโศพิษฐ
วันที่ตอบ12 ก.พ. 2562 09:38:56
IP Address10.3.20.143
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+