มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : เกียรตินิยม

หมวดหมู่คำถามการรับสมัครและแนะแนวการศึกษา
รายละเอียด

สมัครเรียน pre-degree ตอนปี1/56 แล้วก็ไม่ได้ลงทะเบียนเรียนอีกเลย แล้วกลับมาสมัครเรียนเป็นนักศึกษาปกติ ลงทะเบียนเรียนใหม่ตอนปี2/60 พร้อมทั้งโอนหน่วยกิตมาจาก pre-degree มีสิทธิ์ได้เกียรนิยมไหมครับ ?

ผู้ตั้งคำถามศุภโชค
e-mailPhakawat.t1998@hotmail.com
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม24 ม.ค. 2562 00:01:32
จำนวนผู้อ่าน392

คำตอบ

รายละเอียด

เกณฑ์ของการได้รับเกียรตินิยม มีดังนี้ คือ

1) ต้องเรียนจบการศึกษาภายใน 4 ปีการศึกษา

2) ต้องไม่สมัครโดยใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิต (เว้นแต่นักศึกษา Pre-degree ซึ่งสมัครเรียนต่อเนื่อง เมื่อจบชั้น ม.6 แล้วและเรียนจบการศึกษาภายใน 4 ปีการศึกษา นับตั้งแต่ปีที่สมัครเป็นนักศึกษา Pre-degree)

3) ต้องไม่รีเกรด

4) สอบตกและสอบซ่อมผ่านมีสิทธิได้เกียรตินิยม

5) ต้องได้เกรดเฉลี่ย ถึงเกณฑ์ที่จะได้เกียรตินิยม และ

6) ต้องเป็นผู้ที่มีความประพฤติดี

-------------------------------------------

ปริญญาตรีเกรียตินิยมอันดับหนึ่ง หรือเหรียญทองต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.75 ขึ้นไป

ปริญญาตรีเกรียตินิยมอันดับหนึ่ง ต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.50

ปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับสอง ต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.25 นับภาคฤดูร้อน และสอบซ่อม

 ซึ่งกรณีของนักศึกษาไม่มีสิทธิ์ได้รับเกียรตินิยมค่ะ

ผู้ตอบคำถามกรองทอง
วันที่ตอบ24 ม.ค. 2562 11:29:56
IP Address10.3.20.53
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+