มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : การขอจบเท็จ

หมวดหมู่คำถามการลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ
รายละเอียด

1.การขอจบเท็จคืออะไร? และมีโทษอย่างไร?

2.กรณีได้กาขอจบในเทอม1/61 แต่ผลสอบซ่อมเทอม2,s/60และผลสอบเทอม 1/61 มีวิชาที่สอบไม่ผ่านรวมกันเกิน30หน่วยกิต กรณีนี้ในเทอม2/61สามารถกาขอจบได้หรือไม่? หรือต้องลงทะเบียนกาขอจบในเทอมถัดไป?

เอกสารแนบNot set
ผู้ตั้งคำถามBb
e-mail
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม13 ม.ค. 2562 03:56:23
จำนวนผู้อ่าน3377

คำตอบ

รายละเอียด

1. การแจ้งจบเท็จ คือ การลงทะเบียนขอจบการศึกษา ในภาค 1 และภาค 2 จำนวน 30 หน่วยกิต และภาคฤดูร้อน 18 หน่วยกิต โดยที่นักศึกษาเหบือหน่วยกิตเกินกว่าที่กำหนดไว้ ทางมหาวิทาลัยจะตัดวิชาที่เกินออกให้เหลือตามเกณฑ์กรณียังไม่ถึงเกณฑ์การขอจบการศึกษา คือ ภาค 1 และภาค 2 ลงทะเบียนได้ไม่เกิน 24 หน่วยกิต (รหัส 59 ลงมา) ลงทะเบียนได้ไม่เกิน 22 หน่วยกิต (รหัส 60 เป็นต้นไป) และภาคฤดูร้อน ลงทะเบียนได้ไม่เกิน 12 หน่วยกิต (รหัส 59 ลงมา) และไม่เกิน 9 หน่วยกิต (รหัส 60 เป็นต้นไป)

2. หากภาค 2/61 เหลือหน่วยกิตไม่เกิน 30 หน่วยกิต (ไม่รวมสอบซ่อม 1/61) ก็สามารถกาขอจบการศึกษาได้ แต่ถ้าไม่ได้ลงทะเบียนสอบซ่อม 1/61 และวิชาที่ลงทะเบียน ภาค 2/61 รวมกับวิชาที่สอบไม่ผ่านใน ภาคซ่อม 2,S/60 และภาค 1/61 แล้วเกินกว่า 30 หน่วยกิต ก็ไม่สามารถลงทะเบียนกาขอจบการศึกษาได้ค่ะ ถือว่าเหลือหน่วยกิตเกินเกณฑ์ที่กำหนด

เอกสารแนบNot set
ผู้ตอบคำถามพัชราภรณ์
วันที่ตอบ14 ม.ค. 2562 11:08:17
IP Address10.3.20.119
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+