มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : รบกวนสอบถามครับ

หมวดหมู่คำถามอื่น ๆ
รายละเอียดอยากทราบหลักเกณฑ์ การให้เกียรตินิยมครับ ตั้งแต่อันดับ 1 2 แล้วก็สมมติ นักศึกษา ลาออกไปแล้วสมัครเข้ามาให้แล้วใช้เทียบโอนหน่วยกิตเกรดอันเก่ามา จะยังมีสิทธิ์ได้รับเกียรตินิยมอยู่ไหมครับ
เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถามเด็กxxxx
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม16 ก.พ. 2558 21:33:40
จำนวนผู้อ่าน5501

คำตอบ

รายละเอียด“๒๐.๓ นักศึกษาที่จะได้รับปริญญาเกียรตินิยม ต้องเรียนจบหลักสูตรปริญญาตรีภายในระยะเวลาที่กำหนด มีความประพฤติดี และมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมของกระบวนวิชาที่สอบได้ตลอดหลักสูตรตามเกณฑ์ที่กำหนดให้ได้รับปริญญาเกียรตินิยม โดยสภามหาวิทยาลัยพิจารณาการอนุมัติปริญญาเกียรตินิยมแก่ผู้ได้รับการเสนอชื่อจากคณะจากคณะตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ ๒๐.๓.๑ ปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทอง ต้องเป็นผู้ได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่๓.๗๕ขึ้นไป ๒๐.๓.๒ ปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ต้องเป็นผู้ได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า๓.๕๐ ๒๐.๓.๓ ปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับสอง ต้องเป็นผู้ได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า๓.๒๕ ส่วนการลาออกจากการเป็นนักศึกษาแล้ว และจะไปสมัครเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ โดยการใช้สิทธิ์เทียบโอนหน่วยกิตไม่มีสิทธิ์ได้เกียรตินิยมครับ
เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามชูชัย
วันที่ตอบ17 ก.พ. 2558 15:35:23
IP Address10.3.20.142
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+