มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : จะลงวิชาโทของคณะบริหารครับ

หมวดหมู่คำถามหลักสูตร
รายละเอียด

ผมจะลงวิชาโทของบริหารครับ

ที่อ่านกำหนดไว้ว่า

วิชาโทสาขาการจัดการ.                                                                 วิชาบังคับ                                                                                     MGT1001,MGT2101 .        6หน่วยกิต

     วิชาเลือก สายเลือกในรหัสวิชา MGT อีก12 หน่วยกิต

คำถามครับ

1.ผมไม่จำเป็นต้อง ต้องเรียนเป็นกลุ่มๆใช่ไหมครับ เช่น  วิชาบังคับของสาขาการจัดการ  วิชาแกนทางธุรกิต วิชาเอกเลือกของการจัดการ 

       ผมสามารถ เอา MGT ในกลุ่มเอกเลือกมา 1 วิชา แกนทางธุรกิต 2วิชา กลุ่มเอกบังคับ 1 วิชา ก็ได้ใช้ไหมครับ

 

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถามHasoxxxx
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม25 ต.ค. 2561 17:50:41
จำนวนผู้อ่าน558

คำตอบ

รายละเอียด

เกี่ยวกับหลักสูตรการเรียน แนะนำให้สอบถามกับทางคณะโดยตรงค่ะ

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามพัชราภรณ์
วันที่ตอบ26 ต.ค. 2561 10:04:20
IP Address10.3.20.174
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+