มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : การรับสมัครนักศึกษาาใหม่

หมวดหมู่คำถามการรับสมัครและแนะแนวการศึกษา
รายละเอียด

คำถาม กรณีสำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่เป็นวิทยาเขต (ให้ระบุ) และ กรณีใช้วุฒิระดับหลักสูตรภาคบังคับการศึกษาขึ้นพื้นฐน (มัธยมศึกษาตอนต้น) หนังสือรับรองประกอบ และ หน่วยงานที่ออกหนังสือ และ หนังสือสำคัญเลขที่ คืออะไรครับ 

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถามที
e-mail
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม15 พ.ค. 2561 03:09:52
จำนวนผู้อ่าน6948

คำตอบ

รายละเอียด

ในการกรอกใบสม้ครนั้น

1. กรณีสำเร็จการศึกษา...... วิทยาเขต คือ ผู้สมัครที่จบจาก กศน.เขตต่าง ๆ หรือ ผู้สมัครที่เรียนจบมหาวิทยาลัยอื่นแล้ว ซึ่ง กศน./มหาวิทยาลัยนั้นมีวิทยาเขต ตัวอย่างเช่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตเทเวศ หรือ กศน. เขต บางกะปิ เป็นต้น (ถ้าเป็นระดับมัธยมศึกษา ปวช. ปวส. ไม่ต้องระบุ)

2. หนังสือรับรอง..... ให้เว้นไว้ ไม่ต้องระบุ

3. หนังสือสำคัญเลขที่ คือ เลขหนังสือสำคัญที่อยู่ในกรอบด้านบนสุดของใบ ปพ.1

ส่วนข้อมูลใดที่ยังไม่มั่นใจในการกรอกข้อมูล ให้เว้นไว้และมาสอบถามเจ้าหน้าที่ในวันที่สมัครเรียน

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามนาฏโศพิษฐ
วันที่ตอบ16 พ.ค. 2561 16:17:26
IP Address10.3.20.97
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+