มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : ลงทะเบียนวิชาโท ดูจากที่ใด

หมวดหมู่คำถามการลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ
รายละเอียด

ขอสอบถามครับ ผม น.ศ. รหัส 59 คณะจิตวิทยา เอกการปรึกษา
ในหมวดหมู่วิชาโท แจ้งว่า
“ วิชาโท 15 หน่วยกิต ต้องเป็นวิชาในสาขาเดียวกัน และต้องเป็นไปตามเกณฑ์วิชาโทที่สาขานั้นกำหนดให้ครบ” สามารถไปดูเกณฑ์จากที่ไหนได้ครับ

ถ้าผมต้องการลงวิชาโทของ คณะบริหารธุรกิจ วิชาโทการจัดการ ผมควรลงอย่างไรครับ
ขอบคุณครับ

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถาม590
e-mailArar.bbh@gmail.com
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม14 พ.ค. 2561 22:43:34
จำนวนผู้อ่าน585

คำตอบ

รายละเอียด

วิชาโท ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่คณะบริหารธุรกิจกำหนด (ตามคู่มือนักศึกษาปี 2559 หน้า 99) และเรียนให้ครบ 15 หน่วยกิตตามโครงสร้างของคณะจิตวิทยา

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามนาฏโศพิษฐ
วันที่ตอบ16 พ.ค. 2561 16:09:11
IP Address10.3.20.97
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+