มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : วิชาต่อไปนี้สามารถเทียบโอนกันได้หรือไม่

หมวดหมู่คำถามหลักสูตร
รายละเอียด

รายชื่อกระบวนวิชา  สำหรับนักศึกษารหัส 5306.. - 5906.. (รัฐศาสตร์)

(โครงสร้างหลักสูตรเดิม  145  หน่วยกิต)

RAM 1000 (-)                  ความรู้คู่คุณธรรม Knowledge and Morality (บังคับไม่นับหน่วยกิต)

กับ

รายชื่อกระบวนวิชา  สำหรับนักศึกษารหัส 60XX  (รัฐศาสตร์)

(โครงสร้างหลักสูตรใหม่  129  หน่วยกิต)

RAM 1000 (3)             ความรู้คู่คุณธรรม Knowledge and Morality

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถามเด็กภูธร
e-mailmmpower2011@windowslive.com
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม31 มี.ค. 2561 07:27:02
จำนวนผู้อ่าน1622

คำตอบ

รายละเอียด

สิทธิ์เทียบโอนหน่วยกิตได้ถ้าเคยสอบผ่าน(เกรด S)วิชานี้ มาแล้วในรหัสนักศึกษาเดิมครับ

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามชูชัย
วันที่ตอบ2 เม.ย. 2561 14:29:46
IP Address10.3.20.81
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+