มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : อยากทราบรายละเอียดการเทียบโอนหน่วยกิต

หมวดหมู่คำถามหลักสูตร
รายละเอียด

อยากทราบรายละเอียดการเทียบโอนหน่วยกิตของคณะนิติศาสตร์คะ เทียบโอนจากปริญญาใบแรกของรามคะ

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถามมนุษxxxx
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม3 ก.พ. 2561 23:56:18
จำนวนผู้อ่าน1948

คำตอบ

รายละเอียด

นักศึกษาที่มีวุฒิอนุปริญญาหรือเทียบเท่าขึ้นไปจากมหาวิทยาลัรามคำแหงจะสมัครเรียนปริญญาตรีที่ 2 สามารถเทียบโอนได้ดังนี้

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป รับเทียบวิชาและโอนหน่วยกิตสะสมของวิชาในหมวดศึกษาทั่วไปทั้งหมวด ยกเว้นวิชา RAM1000 ไม่รับเทียบโอน (รวมเทียบโอนให้ 27 หน่วยกิต) แต่หากเคยเรียนและสอบได้วิชา RU100 หรือ RAM1000 จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง รับเทียบโอนให้ 3 หน่วยกิต (รวมเทียบโอนให้ 30 หน่วยกิต) 

2. หมวดวิชาเฉพาะ  รับเทียบวิชาและโอนหน่วยกิตสะสมรายวิชาในวิชากฏหมายที่เป็นวิชาในหลักสูตรชั้นป.ตรี ของคณะนิติศาสตร์

3. หมวดวิชาเลือกเสรี  รับเทียบวิชาและโอนหน่วยกิตกระบวนวิชาใดๆ ก็ได้ที่เปิดสอนในคณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ยกเว้นวิชากฏหมายที่เปิดสอนสำหรับนักศึกษาคณะอื่น ได้แก่ LAW1004, LAW1005, LAW2014, LAW2015, LAW3013, LAW3014, LAW3015, LAW3016, LAW2016) 

ค่าเทียบโอนหน่วยกิตละ 50 บาทครับ

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามรณฤทธิ์
วันที่ตอบ4 ก.พ. 2561 20:51:54
IP Address184.22.114.210
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+