มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : อยากทราบรายละเอียดการเทียบโอนหน่วยกิต

หมวดหมู่คำถามหลักสูตร
รายละเอียด

อยากทราบรายละเอียดการเทียบโอนหน่วยกิตของคณะนิติศาสตร์คะ เทียบโอนจากปริญญาใบแรกของรามคะ

เอกสารแนบNot set
ผู้ตั้งคำถามมนุษย์ผู้อยากรู้
e-mailKae99mini@gmail.com
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม3 ก.พ. 2561 23:56:18
จำนวนผู้อ่าน1510

คำตอบ

รายละเอียด

นักศึกษาที่มีวุฒิอนุปริญญาหรือเทียบเท่าขึ้นไปจากมหาวิทยาลัรามคำแหงจะสมัครเรียนปริญญาตรีที่ 2 สามารถเทียบโอนได้ดังนี้

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป รับเทียบวิชาและโอนหน่วยกิตสะสมของวิชาในหมวดศึกษาทั่วไปทั้งหมวด ยกเว้นวิชา RAM1000 ไม่รับเทียบโอน (รวมเทียบโอนให้ 27 หน่วยกิต) แต่หากเคยเรียนและสอบได้วิชา RU100 หรือ RAM1000 จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง รับเทียบโอนให้ 3 หน่วยกิต (รวมเทียบโอนให้ 30 หน่วยกิต) 

2. หมวดวิชาเฉพาะ  รับเทียบวิชาและโอนหน่วยกิตสะสมรายวิชาในวิชากฏหมายที่เป็นวิชาในหลักสูตรชั้นป.ตรี ของคณะนิติศาสตร์

3. หมวดวิชาเลือกเสรี  รับเทียบวิชาและโอนหน่วยกิตกระบวนวิชาใดๆ ก็ได้ที่เปิดสอนในคณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ยกเว้นวิชากฏหมายที่เปิดสอนสำหรับนักศึกษาคณะอื่น ได้แก่ LAW1004, LAW1005, LAW2014, LAW2015, LAW3013, LAW3014, LAW3015, LAW3016, LAW2016) 

ค่าเทียบโอนหน่วยกิตละ 50 บาทครับ

เอกสารแนบNot set
ผู้ตอบคำถามรณฤทธิ์
วันที่ตอบ4 ก.พ. 2561 20:51:54
IP Address184.22.114.210
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+