มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : อยากทราบว่าสถานะตอนนี้ยังเป็นนักศึกษาอยู่ไหมครับรหัส58 เคยลงใว้ตอนปี1 ครับ

หมวดหมู่คำถามการรับสมัครและแนะแนวการศึกษา
รายละเอียด

อยากทราบว่าสถานะตอนนี้ยังเป็นนักศึกษาอยู่ไหมครับรหัส58 เคยลงใว้ตอนปี1 ครับ

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถามอยากทราบว่าสถานะตอนนี้ยังเป็นนักศึกษาอยู่ไหมครับรหัส58 เคยลงใว้ตอนปี1 ครับ
e-mailchanon_nonza18@hotmail.com
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม25 ม.ค. 2561 13:21:08
จำนวนผู้อ่าน635

คำตอบ

รายละเอียด

นักศึกษาจะขาดการลงทะเบียนเรียนต่อเนื่องกันได้ 2 ภาคการศึกษาปกติโดยไม่ต้องติดต่อมหาวิทยาลัย (ยกเว้นภาคฤดูร้อนถ้าไม่ลงทะเบียนเรียนก็ไม่ถือว่าขาดสถานภาพนักศึกษา) หากขาด  การลงทะเบียนเรียนเกิน 2 ภาคการศึกษาปกติก็จะขาดสถานภาพการเป็นนักศึกษา ระบบคอมพิวเตอร์จะตัดรายชื่อออกจากฐานข้อมูลนักศึกษาปัจจุบันทำให้นักศึกษาไม่สามารถลงทะเบียนเรียนต่อได้ รวมทั้งไม่สามารถชำระเงินค่ารักษาสถานภาพนักศึกษาได้โดยนักศึกษาขอตรวจสอบสถานภาพการเป็นนักศึกษาได้ที่ฝ่ายลงทะเบียนเรียนและจัดสอบอาคารสวป. ชั้น 6 โทรศัพท์  023108610 ,   023108626

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามศิวะพร
วันที่ตอบ26 ม.ค. 2561 16:00:20
IP Address10.3.20.174
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+