มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : ไม่ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มิ.ย.60 ทำอย่างไรถึงจะได้ใบปริญญา

หมวดหมู่คำถามอื่น ๆ
รายละเอียด

ข้าพเจ้า นายไพรัตน์ นนท์ศิลา รหัส 5201424776 คณะนิติศาสตร์ ม.รามศรีสะเกษ จบเมื่อปีการศึกษา 2/2558 มีปัญหาขัดข้องบางประการไม่สามารถเข้ารับปริญญาบัตรเมื่อ มิ.ย.2560 ได้

ที่แรกเข้าใจว่าใครไม่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ทางมหาวิทยาลัยจะส่งให้ตามที่อยู่ทางไปรษณีย์  รอตั้งนานไม่มีความคืบหน้าจึงไปสอบถามที่สาขาศรีสะเกษ ได้รับคำตอบว่า นักศึกษาต้อง

เดินทางไปรับด้วยตนเอง หรือทำหนังสือมอบอำนาจให้คนอื่นรับแทน  คำถาม

1.ถ้าไปติดต่อที่ ม.รามส่วนกลางต้องไปติดต่อที่ส่วนไหน,   มีระยะเวลาภายในกี่ปีหรือไม่, มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเท่าไหร่

2.ทางมหาวิทยาลัยสามารถส่งให้ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ได้หรือไม่ (โดยค่าใช้จ่ายทั้งหมดข้าพเจ้าจะรับผิดชอบเอง)

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถามนายไxxxx
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม16 ม.ค. 2561 11:17:40
จำนวนผู้อ่าน6182

คำตอบ

รายละเอียด

1. นักศึกษากรุณาติดต่อขอรับปริญญาบัตรที่อาคารสวป. ชั้น 1 ช่อง 6 งานแจ้งจบและเตรียมปริญญา

          บัตร ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02-3108604 , ไม่กำหนดเวลาค่ะ , ถ้านักศึกษาชำระค่าขึ้น

          ทะเบียนปริญญาแล้วก็ไม่ต้องเสียเพิ่มค่ะ

          2. ได้ค่ะ , การจัดส่งปริญญาทางไปรษณีย์ บัณฑิตส่วนภูมิภาคเตรียมเอกสาร

          - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน , ใบเสร็จค่าขึ้นทะเบียนปริญญา , ซองกันกระแทกซองใหญ่พร้อมติด

          แสตมป์ 42 บาทและจ่าหน้าซองถึงตนเองให้ชัดเจน , นำเอกสารดังกล่าวใส่ซองส่งไปรษณีย์ จ่าหน้า

          ซองถึง  หัวหน้าฝ่ายประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ

                   หน่วยปริญญาบัตรและตรวจสอบวุฒิบัตรมหาวิทยาลัยรามคำแหง

                             อาคารสวป. ชั้น 1 ช่อง 6

                   หัวหมาก บางกะปิ กทมฯ 10240

                   ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02-3108604

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามศิวะพร
วันที่ตอบ18 ม.ค. 2561 15:37:34
IP Address10.3.20.174
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+