มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : เข้าสอบตามตารางไม่ได้

หมวดหมู่คำถามการลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ
รายละเอียดถ้าไม่สามารถไปสอบตามตารางท่ีกำหนดไว้ได้ ควรทำอย่างไรครับ
เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถามกรวิxxxx
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม21 ต.ค. 2557 19:29:12
จำนวนผู้อ่าน2317

คำตอบ

รายละเอียดนักศึกษาก็นำกระบวนวิชานั้นไปลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาต่อไปครับ
เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามชูชัย
วันที่ตอบ22 ต.ค. 2557 15:17:03
IP Address10.3.20.181
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+